Hvad laver en metakognitiv terapeut egentlig?

| 6. December 2023

#31: Hvad laver en metakognitiv terapeut egentlig?

Published: Dec 06, 2023
Download As: MP3
Rate on iTunes
Hvad er det egentlig, en metakognitiv terapeut gør?

Metakognitiv terapi stormer frem. Metoden bliver mere og mere kendt og udbredt. Det hjælper især mod stress, angst og depression og beskæftiger sig med overtænkning og tankemylder.

Men hvad går metakognitiv terapi ud på? Hvad er formålet med terapiformen? Hvordan foregår terapien egentlig? Og hvad er det egentlig en metakognitiv terapeut gør?

Alle disse spørgsmål kan du få svar på i denne episode af Den metakognitive podcast.

Metakognitiv terapi stormer frem som en ny behandlingsmetode. Men hvad laver en metakognitiv terapeut egentlig? Modelfoto.
Metakognitiv terapi stormer frem som en ny behandlingsmetode. Men hvad laver en metakognitiv terapeut egentlig? Modelfoto.

Følg Den metakognitive podcast på youtube

Transkription

Den rå transkription foretaget af Transkriptor.

Velkommen til den metakognitive podcast.
Der handler om metakognitiv psykologi.
Metakognitiv terapi og mindfulness.
Så er vi i gang med den metakognitive podcast endnu en gang.
1000 tak fordi du er interesseret og lytter med her.
Jeg håber at du lytter med inden fordi du bruger meta
kort kognitive metoder hos dig selv eller hos andre.
Vil meget gerne have, at du udbreder kendskabet til den metakognitive podcast.
Hvis du synes den er nyttig i dag.
Der skal det handle om.
Hvad en metakognitiv terapeut egentlig gør?
Altså hvad går det ud på?
Metakognitiv terapi er jo en samtaleterapi.
Så der foregår ikke noget andet end samtale.
Men også nogle øvelser, nogle tankeeksperimenter kan man sige nogle gange.
Hvad er den den metakognitive terapeut egentlig er uddannet i og kigge efter?
Og hvordan foregår den metakognitiv terapi?
Det er det, som den her episode skal handle om.
Så som metakognitiv terapeut, så er man uddannet i den metakognitive metode.
Det vil sige, at man forstår hvad er.
Den metakognitive terapi vis måde at forklare stress, angst og depression
og lignende problematikker på.
Så Det kan du høre mere om i den metakognitive podcast
andre steder, men kort fortalt er det at.
Vi mennesker har en tendens til at tænke de samme tanker
igen og igen og igen.
Vores opmærksomhed.
På tanker på Vores følelser på Vores krop.
Har nogle gange en tendens til, ligesom at at køre i ring.
Og det kaldes kasse.
Jeg kalde kalder det hamsterhjul.
Og når den det her arbejde du vil køre, man er
fanget af sin egen kasse, så er det.
Meget tit det der faktisk forstærker ens angst, stress eller depression.
Så en metakognitiv terapeut vil starte i Sådan en et metakognitivt
forløb med at finde ud af.
Jamen hvad er det?
Da, der foregår.
Og sammen med klienten.
Forsøge at kortlægge finde ud af hvad der, hvad Der er
op og ned i det hele, og under det der
finder man ud af at så tegne op hvad?
Hvad er det for nogle følelser, Der er til stede?
Er der nogle kropslige symptomer på noget?
Og hvad?
Hvad foregår der i øvrigt?
Altså er der nogle bestemte ting man gør?
Det, der kaldes med et fint psykolog ord adfærd hvad?
Hvad gør man egentlig altså?
Begiver man sig ud i noget eller undgår man noget eller
har man bestemt måde at håndtere det, der nu foregår
i ens liv på alle de her Sådan ydre ting
kan man også snakke om.
Og så taler vi rigtig meget om, hvordan man tænker om alt det.
Fordi i sidste ende, så er det tankerne, der i den
metakognitive terapi er omdrejningspunktet.
Det er de her gentagne tanker, vi kigger efter.
Det er faktisk det, Der er i centrum, når vi snakker
om metakognitiv terapi.
Og læg mærke til, at jeg ikke her nævner barndom.
Jeg nævner ikke.
Hvad skal vi lave om af tanker?
Jeg nævner ikke.
En masse tanker eller snak om?
Problemer?
Vi vil gerne prøve at hæve os op og se på.
Monstre.
På hvordan man håndterer ting.
Og hvordan man tænker om ting.
Det er derfor det hedder meta.
Så meta er det her med at se det lidt ovenfra.
Se det lidt.
For på at få et overblik over, hvad der foregår.
Så meta kognitiv betyder bare at man.
Det er meta over tankerne.
Kognition, og Det er bare et fint ord for at tænke
eller sanse eller føle og være klar over det imens.
Men meta, det betyder netop det her med, at man også
er godt er klar over, hvad der foregår og bliver
mere bevidst om det.
Så en metakognitiv terapeut er trænet, og.
Gør egentlig meget det, at man forsøger at forstå sammen med
klienten hvad, hvad sker der, men også.
At hæve sig over det altså.
At man prøver at at gennemskue, hvad Det er, der foregår.
Så et helt konkret eksempel kan være, at man for eksempel
har angst, så hvis man nu har angst for at
køre med bus.
Så vil angsten være ret konkret i starten, men.
Kan ikke lide at køre med bus, der får man angst
uro nervøsitet og det gør at man måske undgår at
køre med bus.
Men når man undgår det, så gør det også, at man
faktisk ikke får.
Lært at køre med bus, og Det er faktisk, vi ender
med at blive værre end Det er, fordi man får
det også dårligt med at være sammen med mange andre
mennesker samtidig for eksempel.
Det kunne være et oplagt.
Angst eksempel, at det breder sig til noget mere end det.
Men begynder at tænke på.
Jamen.
Jeg skal.
Jeg må hellere blive hjemme, fordi når jeg tænker på at
køre med bus eller være sammen med andre mennesker i
gågaden eller i et supermarked eller.
Et indkøbscenter af forskellig art.
Så får jeg da også dårlig og bare det jeg tænker
på det giver mig faktisk angst.
Hvis man så skal afsted til noget, så tænker man meget på det.
Og så ender man faktisk med at få angst allerede mens
man er derhjemme.
Og en metakognitiv terapeut vil måske tage det her eksempel og
finde ud af.
Okay, Der er altså noget en adfærd, man bliver hjemme.
Der er rigtig mange tanker om, hvordan det bliver, når jeg
kommer ud blandt andre mennesker.
Når Jeg er ude blandt andre mennesker, så lægger jeg rigtig,
rigtig meget mærke til, at når folk de kigger på
mig, Der er også noget der, som man kan tale om.
Og hvordan får man det så?
Jamen, så får jeg mere angst.
Jeg havde allerede angst, inden jeg overhovedet kom ud af døren.
Jeg har mere angst nu hvor Jeg er af sted.
Og det handler metakognitiv terapi om at gennemskue.
Hvad er sammenhængene mellem de her forskellige tanker?
Og hvordan man gør?
Men Det er vigtigt at vide, at metakognitiv terapi adskiller sig
også fra andre måder at arbejde terapeutisk på.
Der findes jo mange andre måder at lave samtaleterapi på.
Så i metakognitiv terapi vil man ikke prøve at sige, jamen.
Hvor sandsynligt er det, at du får angst, når du nu
kommer ud blandt andre mennesker?
Det vil man gøre i det, der hedder kognitiv terapi, hvor man.
Snakker om jamen har du også prøvet at være af sted
uden at få angst?
Ja Det har jeg også, så hvor sandsynligt er det at
du lige får angst den her gang?
Eller hvad er det, der gør dig, at du får angst?
Alle de her ting.
Det er bare mere tænkning, så i metakognitiv terapi vil vi
gerne undgå, at vi tænker det samme tanker igen og igen.
Det vil sige, hvis man begynder også at skulle tænke på,
at mine tanker er.
Ikke rigtige eller Jeg kan lave mine tanker om.
Jamen så kommer der bare endnu flere tanker.
En af det vi kalder kasse eller hamsterhjul, så vi vil
gerne undgå det.
Men hvad nu hvis man har et andet forhold til den
her type tanker?
Det er det her meta det går ud på.
Det går ud på, at man hvis man nu rykker lidt frem.
Forestiller at du i stedet lagde mærke til, at du havde
de her tanker.
Der kommer tanker om.
Åh nej, hvordan bliver det nu at komme ud blandt andre mennesker?
Åh nej, hvad nu hvis jeg får angst?
Men dit forhold til de tanker er helt anderledes.
Det er fuldstændig samme forhold til dine tanker, som hvis dine
tanker handlede om hvad nu?
Hvis da min yndlingsfilm, der kommer en toer til min yndlingsfilm,
det kunne være fedt, eller det kunne være træls, fordi
Jeg synes toeren er altid dårlig.
Eller en helt neutral tanke om et eller andet skal jeg købe.
De her nye bukser.
Eller lignende andre tanker det vil sige dit forhold til den type tanker.
Det er bare en tanke som du har du får.
Hvis du forholder dig helt anderledes til dine tanker på den
her måde her, så er du i meta mode kan
man kalde det over dine tanker?
De påvirker det simpelthen ikke på samme måde.
Så Vores mål med den metakognitive terapi handler om at få
det i forhold til andre tanker.
Så er man mere i stand til at.
Og bestemme jamen hvad skal den tanke bruges til?
Den behøver ikke.
Det er jo bare en tanke.
Så en metakognitiv terapeut vil måske hvis man siger jamen Jeg
er bange for at få angst.
Så vil den meta komme til at terapeut.
Måske snakke lidt om jamen.
Hvis du tænker meget på at få angst.
Betyder det så, at du får angst eller er det bare
en tanke om at få angst?
Det kan du lige spekulere over.
Hvis du nu tænker på at vinde i lotto.
Betyder det så, at du vinder i lotto?
Så hvis du tænker på at få angst, betyder det så
at du får angst?
Mange med.
Angst vil sige jamen bare det jeg tænker på det, så
får jeg angst.
Men hvis vi nu hæver os op i meta kognitivt.
Møde, det vil sige, at vi ved, Det er en tanke.
Det øjeblik man gør det.
Så betyder tanken faktisk ikke noget som helst.
Det er jo bare en tanke, Jeg kan få angst Jeg kan få.
For influenza Jeg kan få.
Jeg kan vinde i lotto.
Alle de her tanker er siger intet om virkeligheden eller fremtiden,
for Det er jo bare tanker.
Og jeg håber, det giver mening, at Det er det andet
forhold til tankerne.
Det er ikke.
At tankerne faktisk betyder noget for, hvad der kommer til at
ske i fremtiden.
Så det vil jo være fuldstændig individuelt alt efter hvad man
snakker om II metakognitiv terapi, så det her er bare
et eksempel på, hvordan man kunne forholde sig anderledes til
en tanke om hvad nu hvis jeg får angst?
Men den her måde at at snakke om tankerne på og
hvad de egentlig betyder, at de faktisk ikke behøver at
betyde noget, for Det er jo bare tanker.
Det er en af måderne at gå i metamod på.
Som en metakognitiv terapeut.
Vil arbejde med.
Og det man gør her, er faktisk at opleve sine tanker
på en anden måde og den måde du oplever tankerne
på normalt Det er at du ved godt du har
tanker og du lægger mærke til at der dukker en tanke op.
Og Det kan handle om alt muligt for eksempel hov, Jeg
har Jeg har jeg husket at fylde benzin på bilen
har jeg husk at fylde benzin på bilen.
Det er bare en tanke, der dukker op.
Det kan du bruge til hvad du vil.
Måske nå nej, Det har jeg ikke, og det må jeg
hellere få gjort fiske ud og køre i morgen.
Det kan også være du tænker.
Nej, Det kan jeg ikke tage stilling til nu, og så
sker der ikke mere ved den tanke.
Så det at have Sådan en tanke og forholde sig til
den, uden at den bliver til mere.
Men du tager det hele valg skal jeg gøre mere ved
den eller lader den bare?
Jeg glemmer den tanke igen.
Det er det du afkoblet opmærksom det vil sige du ved
godt du har tanken, men du gør ikke mere ved den.
Du afkobler du ved 100% er det bare en tanke.
Hvorimod den her tanke, som man går ind i man oplever puha.
Hvad nu hvis jeg får angst?
Ej Jeg kan faktisk mærke angsten lige nu var ved at
tænke på det.
Jamen så er det jo ikke bare en tanke længere, så
er det blevet til mere end en tanke.
Man begynder at reagere følelsesmæssigt og måske endda fysisk på det.
Men Det er ikke fordi Det er.
En ny tanke Det er bare fordi man forholder sig anderledes til tanken.
Og så er det det, man skal træne træne evnen til
at blive mere afkoblet opmærksom.
Så en metakognitiv terapeut har måske også et Arsenal af forskellige
øvelser til at træne det her afkoblet opmærksomhed.
Det er det, det handler om for nogle mennesker.
Der er nogle mennesker der siger, jamen, Jeg kan ikke styre
det her selv.
Det kommer fuldstændig uden jeg selv har nogen som helst kontrol
over det, og Det er faktisk et problem med sig selv.
Og her vil man i metakognitiv terapi arbejde med at få
den her kontrol tilbage.
Det kan være, at der simpelthen skal nogle øvelser til så man.
De her tanker om under hvad kommer der til at ske?
Det føles meget ubehageligt og.
Man får måske angst.
Og Det kan man ikke selv styre, men måske kan man
træne sin hjerne til at.
Blive mere i stand til at fokusere på noget andet.
Så hvis du nu forestiller, at du fokuserer på noget andet
end de her tanker om angst.
Hvad tror du så der vil ske?
Du fokuserer for eksempel på, hvad kommer der i fjernsynet i aften eller.
Gad vide, hvordan vejret bliver her i eftermiddag.
Kigger ud af vinduet og.
Kig op på skyerne og vurderer dem.
Det kan se ud til at regne snart.
Har man så angst demens?
Hvor ens hjerne pegede hen, hvor at ens fokus?
Så en andel af metakognitiv terapi er det, der hedder træning af opmærksomheden.
Og det handler om at træne evnen til at flytte sit fokus.
Det er noget alle mennesker kan, men måske har man har
man brug for at træne det lidt når man træner
det her opmærksomhedstræning, så får man altså trænet Sådan den
her evne til at flytte sit fokus, flytte sin opmærksomhed
hen der hvor man gerne vil.
Og Det er ikke en måde at stoppe angst på eller
at ændre på noget som helst.
Det er bare en evne til at få kontrollen tilbage over
det, der foregår oppe i ens hjerne.
Der hvor alle tankerne bliver skabt, så man får lidt mere kontrol tilbage.
Så i metakognitiv terapi.
Der har man også nogle øvelser med opmærksomhedstræning, som det hedder.
Og den her afkoblede opmærksomhedstræning.
Og så er det rigtig meget det at at blive mere bevidst om.
Hvad man gør hvornår?
Og II en tidligere episode der har jeg snakket om strategier.
Hvad gør man egentlig og hvorfor?
Så strategier er de her gode ting man gør.
Man regner med at.
Gøre noget på en bestemt måde og få et bestemt resultat,
så Det kan for eksempel være, at man.
Man tænker rigtig meget på en bestemt måde, fordi man forventer
at den tænkning giver lige præcis det resultat, Jeg har
brug for, for eksempel at forberede mig på noget.
Og Det kan også være, at man finder ud af det
i metakognitiv terapi.
Nå ja ja.
Gør Sådan her med mine tanker, og Det er faktisk, det
ender faktisk med at give mig et problem, at jeg
vælger at gøre Sådan mine tanker.
Så i metakognitiv terapi, der handler det lige så meget om
at at blive lidt mere bevidst om, hvorfor man vælger
at bruge sit hoved, som man gør.
Igen er det et andet forhold, man har til sine tanker.
Og et andet valg man tager i forhold til sine tanker.
Hvis Vi skal snakke om det her med at der dukker
en tanke op for eksempel, åh nej, hvad nu hvis
jeg får angst i bussen i morgen?
Så dukker tanken op af sig selv.
Og der man er bevidst om, at nu har jeg den
her tanke igen.
Her kan man vælge, hvis man altså er bevidst om det.
Har jeg tænkt mig at gøre mere ved den tanke jeg
tænkte må tænke på videre på hvordan jeg undgår at
komme i den situation eller havde tænkt mig at sige.
Ved du hvad?
Nu har jeg den tanke igen.
Det er jo bare en tanke.
Jeg gør ikke mere ved den.
Jeg plejer at sige det på den måde, at.
Når tanker dukker op, så sker det af sig selv.
Men jeg vælger selv hvilke tanker jeg samler op.
Og gøre mere ved så tanker dukker op.
Hvilke samler jeg op.
Igen er det noget, man er nødt til at blive lidt
mere bevidst om.
Så så metakognitiv terapeut.
Træner jeg mine klienter i at blive mere bevidste simpelthen om.
Hvad sker der?
Hvad sker der med tanker, hvilke dukker op og hvad?
Hvad gør de så?
Fordi så er det man begynder at at vælge mere selv.
Så.
Det handler rigtig meget om den her kontrol.
Over tankerne.
Det handler meget om at vælge ud fra det, man forventer.
Og så få det resultat man gerne vil have fordi de
fleste har prøvet.
At gøre noget bestemt, og Det har så ikke rigtig lykkedes.
Det er derfor de kommer i til at terapi.
De fleste gør ting af en god grund.
De regner med, at der kommer noget godt ud af at
tænke på en bestemt måde.
Man har ikke ligesom fundet nøglen til at forholde sig anderledes til tankerne.
Så metakognitiv terapi er bygget på.
Hjerne videnskab.
Så Det er ikke fordi man er klogere så.
Metakognitive terapi terapeut men men fordi Vores hjerner er nu engang
konstrueret på en bestemt måde.
Tankerne kommer og går.
Vi kan kontrollere Vores opmærksomhed, men vi kan ikke kontrollere, hvilke
tanker der dukker op.
Der dukker revl og krat op, og Det er faktisk en
af de ting, man tit bliver opmærksom på under Sådan
et forløb med metakognitiv terapi, at man.
Man opdager, hvor meget ens hjerne egentlig laver.
Og at man faktisk ikke behøver at forholde sig til det hele.
Så hjernen videnskaben bag metakognitiv terapi.
Fortæller os nogle ting om, hvad vi kan ændre, og hvad
vi ikke behøver at kæmpe imod.
Du har sikkert hørt det her begreb med, at man ikke
skal kæmpe imod vindmøller.
Altså at man.
Vindmøllen har altså med meget stærkere end en selv, så det
nytter ikke noget at hænge sig fast på vindmøllevinger og
forsøge at få dem til at at stoppe, fordi den
er stærkere end en selv.
Og Sådan er det med med nogle af de her tankeprocesser,
som vi mennesker, vi oplever.
Og når det går galt med stress, angst, depression og lignende
problematikker, som vi mennesker oplever, så er det fordi man
prøver at kæmpe mod de her tanke.
Vindmøller, at man simpelthen prøver at styre sin hjerne på en
måde, der ikke kan lade sig gøre.
Og så ender man faktisk med at få problemer ud af
det, og Det er det her.
Du kan næsten se.
Vindmøllen kører rundt for dig.
Det er det her hjul der kører rundt af tanker gentagne
tanker, så man prøver at stoppe.
Og så ender med at være.
Endnu værre end før.
Så meta handler om at gennemskue.
Hvad?
Det er, der foregår meta handler om at få nye redskaber.
Til at håndtere sine tanker?
Meta handler om og.
Måske træne nogle gange og?
Styre sin hjerne på en anden måde, så man kan gøre det her.
Og meta handler om at ændre nogle vaner, som han har
fået, som man måske ikke længere er opmærksomme på.
Når jeg her i den metakognitive podcast nævner de her ting.
På på den her måde generelt.
Så håber jeg at du kan høre nogle af de ting
de rammer dig, at Det er lige præcis nå Det
kan jeg godt genkende noget af.
Det rammer dig sikkert ikke fordi det passer ikke på dig,
og Det er jo netop derfor man skal gå i
individuel terapi for noget af Det kan man bruge, og
noget af Det kan man ikke bruge.
Mange har fået hjælp af at læse bøger eller høre den
her metakognitive podcast eller lignende, og Det er en kæmpe hjælp.
Men hvis man kører fast og selv oplever jamen nu kan
jeg ikke komme længere, så er det der, man har
brug for en metakognitiv terapeut til at hjælpe en videre,
fordi Det er tit.
Lige hjælpe mig med en andens perspektiv.
Så jeg håber at.
Den her episode var nyttig for dig, så du kan måske
kan genkende nogle ting hos dig selv og bruge det
og jeg håber virkelig at Det kan hjælpe dig med
en hvis du har den her type problemer.
Det kan også være du bare interesserer dig for metakognitiv terapi
og hjælper andre.
Måske så kan du se det hos andre og hjælpe dem
videre med de her principper her.
Hvis du har forslag til, hvad jeg skal tage med ind
i den metakognitive podcast, så skriv endelig til mig.
Jeg håber, at den her episode var nyttig som sagt, og
Jeg er super glad for, at du har lyttet med
i dag 1000 tak.
Du lytter til den metakognitive podcast.
Husk at dele med andre der kunne være interesserede i at
høre om meta kognitive psykologi, terapi og mindfulness.