Fokus og opmærksomhed

| 14. July 2023

#10: Fokus og opmærksomhed

Published: Jul 14, 2023
Download As: MP3
Rate on iTunes
Hvordan bruger man bedst sit fokus og opmærksomhed?
Lær om hvor meget fokus og opmærksomhed betyder i dette afsnit af Den metakognitive podcast
Hvad er fokus i forhold til opmærksomhed og hvordan bruger man den bedst?
Hvad er fokus i forhold til opmærksomhed og hvordan bruger man den bedst?

Følg Den metakognitive podcast på youtube

Transkription

Den rå transkription foretaget af Transkriptor.

Velkommen til den metakognitive podcast.
Der handler om metakognitiv psykologi.
Metakognitiv terapi og mindfulness.
Det er den metakognitive podcast igen velkommen tilbage i episoden. Her kan du høre om fokus.
Vi ser på, hvad fokus er, og hvordan vi bruger det i metakognitiv terapi.
Man siger, at man er, hvad man spiser, og på DR siger de, at man er, hvad man hører.
Men.
Fokus er på mange måder også det, som du oplever.
Du fokuserer på noget, og Det er det, du oplever i din bevidsthed.
Det vil sige, Det er det, at din opmærksomhed er rettet hen, og Det er det, du husker bedst. Det er det, du tænker på. Det er det, du oplever lige nu og her. Det er, Det er din opmærksomhed er rettet hen så fokus. Det er jo et meget, meget vigtigt at bruge det rigtigt.
Når vi snakker om metakognitiv terapi, så er noget af det, vi altid får skrevet ned. Det er, hvordan tankemønstre er.
Vi finder ud af, hvordan er det, man tænker om det, man nu oplever?
Hvad er det, man tænker bør et eller andet? Hvad er det, man tænker under en eller anden begivenhed? Og hvad er det, man tænker bagefter? Og Det er bagefter, Det kan være dagen efter, eller Det kan være flere år efter.
Bor under efter Det er det, som vi plejer at fokusere på, når vi i metakognitiv terapi.
Ligesom får kortlagt. Hvordan er tanke, mønstrene? Tanke processerne?
Og det afhænger jo altid af hvad? Hvad er det for et fokus Der er? Hvad er det, man fokuserer på? Hvilke tanker fokuserer man på?
Fokuserer jeg på.
Hvad der sker lige nu eller fokuserer på, hvad der sker inden i mig lige nu. Forskellige måder at anvende sin hjerne på forskellige steder og fokusere hen.
Hvis jeg nu fokuserer på mit hamsterhjul, det vil sige min egne tanker om en eller anden situation. Det kan være, at Jeg har angst for at stå i supermarkedskøen til at stå.
Blandt andre mennesker. Det står jeg står lidt for tæt. Der er mennesker foran mig bagved mig, og Jeg synes, Det er meget ubehageligt.
Så fokuserer jeg.
På hvor ubehageligt Det er.
I det tilfælde, der vil mit fokus være på, at Jeg synes Det er angstprovokerende, at Jeg kan mærke angsten i min krop for eksempel.
Nej hvad hvor peger min mit fokus egentlig hen?
Ja, det peger faktisk på mig selv og min egen oplevelse af hvor ubehageligt Det er, så Det kan være et eksempel på, hvor mit fokus er rettet hen. Det kan også være, at min mit fokus er rettet på.
Åh nej. Hvornår kan jeg komme videre ud af den her kø? Og jeg håber ikke der kommer flere mennesker der der stiller sig tæt på mig. Jeg håber ikke at køen går i stå, men nu hvis jeg besvimer om lidt alle de her tanker kunne komme når jeg står i den her kø og oplever at angsten ligesom bygger sig op.
Alle de her tanker fokuserer.
Indad.
Så alt det her. Det er eksempler på det, der hedder indre fokus. Det kan være fokus på en indre oplevelse af ubehag, som er angst. Det kan være, jeg sveder. Det kan være jeg rødmer. Det kan være, at jeg simpelthen har det voldsomt ubehageligt, mens jeg står i den her køl.
Et andet indre fokus Det er fokus på tænkning, altså hvad nu, hvis der sker et eller andet lige om lidt? Jeg håber ikke, der sker det her. Hvad nu hvis det sker alligevel? Åh nej, nu kom der endnu flere mennesker. Det er også en tanke Jeg har.
Det kunne være eksempler på, hvad der kunne ske, hvis Jeg er angst i den her situation.
Men Det er stadigvæk indre fokus. Man kunne måske tænke nej, det handler om om hvad der sker. Nej, det her faktisk min indre oplevelse af hvad der sker. Det er min egen tanker, Vores tanker om, hvad der kunne ske lige om lidt. Det vil sige, Det er tanker om fremtiden. Hvad nu hvis Det er altid noget om?
Fremtiden.
Mit fokus i det her eksempel her vil være meget indre fokus. Det kan også være, at jeg spekulerer på, om de andre kan se det på mig.
Så jeg tænker.
Hvad? Hvad nu hvis de kan se det?
Og jeg gør måske et eller andet en strategi for at undgå, at de kan se det. Ved ikke hvad jeg tager hætten over hovedet eller eller gemmer mig lidt.
I den her situation. Det vil eksempler på at jeg faktisk med min adfærd nu begynder at reagere på det her ændre fokus. De har indre tanker Jeg har.
At have det ubehageligt, men jeg står i supermarkedskøen alt sammen eksempler på indre fokus.
I andre tilfælde, der har man ydre fokus.
Hvis jeg nu går en tur i skoven, og jeg kigger på.
Naturen jeg kigger på bladene på træerne. Det er måske forår eller sommer. Der er flotte grønne træer.
Høre fuglenes sang.
Jeg mærker hvordan det føles og og bare gå afsted.
Og Det er en dejlig duft, for eksempel. Alle de her eksempler er på det, der hedder ydre fokus, så Der er et fokus, der vender væk fra mig selv, som er på.
Naturen og på oplevelsen af at gå i naturen. Alle Sådan nogle.
Ting, der ikke egentlig har noget med mig at gøre det ydre fokus.
Så det indre fokus. Det er på en eller anden måde, der rækker peger på mig selv.
Det kan være på min egen krop, oplevelsen af min egen krop, eller Det kan være oplevelsen af mine egne tanker lige nu. Det jeg tænker Det kan jo være indre fokus og det ydre fokus. Det har jeg Sådan set ikke noget med mig at gøre. Det er.
Noget, der foregår uden for mig.
Man kan også have andre former for fokus, som egentlig er okay tit, så når man i metakognitiv terapi arbejder med.
Ved at flytte fokus mod noget andet, så er det fordi det fokus man har giver problemer så et negativt indre fokus for eksempel på hvis man står i den her kø i supermarkedet. Og Det er fokus på ubehaget. Det vil være et negativt ændrer fokus.
Men det kunne også være et et indre fokus som var okay. Jo det kunne være, at Jeg har det indre fokus, der handler om, hvad jeg skal have at spise i aften. Det er der jo ikke noget galt med, men så kommer man nok heller ikke i metakognitiv terapi for det.
Så ind og fokus er ikke i sig selv dårligt, men indre og negativt fokus. Det kan tit gøre, at man faktisk får det værre.
Derfor kan man jo også have et indre fokus, Der er på noget positivt. Noget godt som jeg sagde, man kan tænke på aftensmaden i aften. Det kan også være, man har et indre fokus på en god ferie, man har haft sidste sommer.
Så ind og fokus kan også bruges til at flytte tankerne fra et negativt ind og fokus til et positivt ændre fokus.
Og tit så er det jo Sådan, at det, man fokuserer på, som jeg siger det, er det, man oplever.
Så du skal tænke lidt på det. Hvad er det egentlig din hjerne den oplever lige nu, fordi det reagerer din krop selvfølgelig også på, hvis du lever dig nok ind i det.
Vi har tidligere talt om metakognition og den metakognition. Der er jo blandt andet oplevelsen af ens egne tanker.
Så oplevelsen af ens egne tanker kan være, at det føles som om det sker lige nu. Det føles meget ægte og virkeligt, men Det er jo så ind i det måske uden rigtigt at lægge mærke til det, men ens krop begynder at reagere på.
At man tænker på hvor ubehageligt Det er at være her i supermarkedskøen. Det her negative indre fokus for ens krop til yderligere og skruer op for den her ubehagelige oplevelse. Og Det er derfor, at angst Det er som at gå op ad en trappe, der kommer mere og mere energi end i ens krop, og angsten bliver værre, og samtidig lægger man mærke til det. Det ændrer fokus på symptomerne gør faktisk at man.
Stiger hurtigt hurtigt op, og det ender med at give angst.
Så Det er et eksempel på, hvad det ændrer negative fokus nogle gange kan gøre.
Men metakognition handler jo også om, at man kan skifte måden at opleve sine tanker på, så så det handler om, hvis man nu kunne opleve. Ja, Jeg har nogle negative tanker lige nu, så skifter måden, jeg oplever dem på. Det hedder afkoblet opmærksomhed, og Det kan vi tage fat på på en i en anden episode af den metakognitive podcast. Men Det var for at sige, at Der er jo forskellige måder at opleve ens tanker på. Det er ikke Sådan, at man altid bliver suget ind i sine tanker altid.
Fokus på noget giver noget bestemt, for det handler også om på om hvordan man oplever det. Det er også metakognition.
I den her episode der handler det udelukkende om fokus, så hvor peger fokus hen? Det kan være med til at bestemme, hvordan man oplever det.
Et ydre fokus Det er altså noget, der peger om væk fra ens egen krop eller så ens egen eget sind, og det indre fokus vil være noget, man oplever inde i sig selv.
Et positivt ændret fokus kan bruges til at flytte tankerne væk fra det negative.
Og hvis vi taler om for eksempel tristhed eller negative tanker, som man ligesom har igen og igen og igen. Det kan både være bekymringer, eller Det kan være negative grublerier over noget, man gerne vil have ændret. Der skete tidligere, så man grubler og tænker over igen og igen og igen, men som faktisk gør en ked af det.
Så behøver man ikke flytte sit fokus på noget ydre, selvom Det er en mulighed. Men man kan jo også opdage, at man er i det her meget negative space i sit indre fokus og så flytte tankerne over på noget positivt.
Og Det er ikke altid lige nemt, hvis man er inde II meget negativ triste tanker, så kan det være nemmere ligesom at starte med at flytte sit fokus ud og væk inden man flytter sit fokus på nogle andre tanker, for Det kan det være lidt svært at komme i kontakt med positive tanker, hvis man virkelig er i dårligt negativt humør.
Så ydre fokus det. Det er en hjælp nogle gange og i flytte sit fokus til noget andet og nogle af de øvelser man bruger i metakognitiv terapi. Det er for eksempel bare, at.
Og kigge sig omkring og opdage. Hvad er der egentlig i nærheden af mig? Det kunne være, at man sidder og lægger mærke til. Jamen, hvor mange vinduer er der her i lokalet? Det kan være der kun er et ligesom her, hvor jeg sidder lige nu, så Det er ikke så spændende, men så kunne jeg begynde at tælle farver i stedet for hvor mange?
Røde farver er der hvor mange blå farver det vil tvinge min hjerne til at få et ydre fokus? Farverne har ikke noget med mig at gøre.
Så det ville være en oplagt måde at flytte mit fokus på.
Og det man tit oplever. Det er faktisk at når man flytter sit fokus ud, jamen så kommer der også automatisk en Sådan mere neutral stemning indeni, så Det er en af de øvelser man kan lave under metakognitiv terapi, som Jeg har lavet med med mine klienter, som du har hørt her i podcasten fordi.
Men nogle gange skal opdage. Hvad er det egentlig det gør?
Men altså Det er så simpelt din hjerne oplever det du fokuserer på.
Nogle gange, så handler det om at opdage, hvad man fokuserer på.
Og så flytte sit fokus og metakognitiv terapi handler jo rigtig, rigtig meget om at opdage, hvad man egentlig fokuserer på og så opdage. Jamen, Det er faktisk jeg, jeg fokuserer faktisk på de her negative tanker igen og igen.
Det her negative for hamsterhjul, som vi snakkede om tidligere.
Det her der hedder, hvor man fokuserer meget på gentagne negative tanker.
Når man opdager det i metakognitiv terapi, så bliver man måske mere opmærksom på, at Der er et hamsterhjul at køre.
Og når man opdager, at ham skulle køre igen.
Så handler det om at skifte fokus, altså flytte sit fokus væk fra de her negative timer.
Så ydre fokus kan være en vej.
Og fokus på nogle andre ting kan være noget andet.
Jeg kalder det øger af tanker, når man flytter sine tanker bare ned.
Ændre negativt til noget indre positivt, fordi Der er mange øer af tanker man kan have. Man kan måske have gode positive tanker om gode venner man har eller en noget godt familie man har som man har det godt med. Det kan være man har gode oplevelser af bagagen eller noget man glæder sig til. Det er alt sammen øger af tanker, som man kan beskæftige sig med, så man ved Det kan jeg tænke på. Det er dejligt at tænke på.
Og så er der selvfølgelig tilsvarende negative øer, og man ved hvis man bliver suget ind i det her, så er det ligesom et et sort hul. Man bliver draget af det.
Men så ved man også godt.
At man måske påvirker sig selv i en negativ retning, når man går derind, så det handler om at opdage at at når det sker og så skifte sit fokus. Så hvis du tager med dig herfra i dag, at fokus, det handler om, hvad er det, du giver din hjerne mulighed for at opleve, når din hjerne oplever noget, så vil din krop tit også opleve det. Og så er det den faktisk begynder at reagere på det, og Det er derfor, Der er en sammenhæng mellem det.
Det her hamsterhjul man fokuserer på gentagne negative tanker.
Og så det, man oplever, og Det er derfor, at metakognitiv terapi handler så meget om at opdage, hvordan ens tanker fungerer. Hvad de hvad de peger på, hvad de fokuserer på, er der meget opmærksomhed på det negative, igen og igen og igen og igen, så kan det altså give stress. Det behøver det ikke, men Det er nogle gange en sammenhæng til det, fordi man ligesom får bygget sit nervesystem højere og højere op ved det her meget gentagne fokus på på negative tanker eller bekymringer.
Det kan også give angst, og Det kan være noget, der bygger sig op over længere tid, eller Det kan være helt bestemte situationer, hvor man simpelthen fokuserer så meget på noget, der gør angsten værre i den her situation. Og så endelig så hænger i fokus på negativ triste.
Tanke og sammen med depression, så man når man i en længere periode.
Har haft negative gentagne tanker, så trækker det en ned i humør ned i energi, og Det er der det negative indre fokus.
Det her negative hamsterhjul.
Kan udløse depressive tanker og måske endda en depression, hvis det får lov til at at finde sted længe nok.
Så Det er derfor, at en af redskaberne i metakognitiv terapi, Det er at gøre opmærksom på, hvad sker der med tankerne? Hvad er tankeprocesser og så give et redskab i at flytte fokus, så er der nogle, der oplever, at Det er svært.
Det er svært at flytte fokus.
Og så er det, at man arbejder med opmærksomhedstræning, så man simpelthen træner evnen til at flytte fokus. Og Det er her, hvor vi, hvor vi simpelthen giver nogle konkrete redskaber til, hvordan kan man arbejde med det? Men Det kan vi få en hel episode af podcasten til at handle om. Bare så du skal vide, at det handler om at blive bevidst om, at fokus er vigtigt, og så vil man de fleste allerede opdage, at de faktisk flytter fokus i forvejen i andre sammenhænge.
Så Det kan være, Det er nok at blive bevidst om det, og jo mere man bliver bevidst om det i de her negative situationer, jo mere vil man også være i stand til at kunne ændre det og flytte fokus, og det skal være uden anstrengelse, så man simpelthen flytter sit fokus væk fra det negative til noget andet, neutralt eller positivt.
Men hvis det stadigvæk er svært, også selvom nu kender teorien og man ved Det er det man skal, så kan man altså også træne det. Så er der simpelthen øvelser, der deciderede træner en i at flytte fokus.
De her om de her opmærksomheds øvelser er nogle, Der er specielt designet til metakognitiv terapi, men de minder utrolig meget om meget. Det, man gør i mindfulness så.
Opmærksomhedsforstyrrelser i metakognitiv terapi.
Minder utrolig meget om mange af de opmærksomhedssøgende, som man bruger i mindfulness. Så selvfølgelig kan det kombineres. Det handler kun om at træne sin egen hjerne til at være god til at flytte fokus.
Når man træner den evne, så bliver det også nemmere at flytte fokus fra sit eget.
Indre tankeunivers de her tanker, der kører og kører og kører i ring.
Så.
Jeg håber at den her episode omkring fokus.
Ændre fokus Det er, når du fokuserer på noget inden i dig selv.
Det kan være negativt eller positivt. Det kan være et negativt indre hamsterhjul, fokus eller Det kan være.
Positive øer af andre tanker ændrer fokus kan også være positivt, så er der ydre fokus og Det er ting der ikke har noget med dig at gøre. Det er omverdenen, Det kan være noget Der er der foregår lige nu, eller Det kan være noget der der sker i et andet sted, men Det er ikke dig det ydre fokus.
Og Det er de fokustilstand, vi kan arbejde med, og Det er ekstremt vigtigt for, hvordan Vi har det.
Så tak fordi du lyttede med til den her episode, der handlede om fokus.
Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre der kunne være interesseret i at høre om metakognitive cytologi i terapi og mindfulness.