Introduktion til Den metakognitive podcast

| 1. June 2023

#1: Introduktion til Den metakognitive podcast

Published: Jun 01, 2023
Download As: MP3
Rate on iTunes
I første episode fortæller Kim Oechsle ganske kort om metakognitiv terapi og hvad du kan forvente at høre om i podcasten.
Metakognitiv terapi er en ret ny terapiform der arbejder med hvordan vi tænker og ikke hvad vi tænker. Det er en meget effektiv terapiform for stress, angst og depression. Kim Oechsle fortæller kort om hvad metakognitiv terapi er og hvad du kan forvente at høre om i Den metakognitive podcast.
Introduktion til podcasten
Introduktion til podcasten

Følg Den metakognitive podcast på youtube

Transkription

Velkommen til den metakognitive podcast.
Der handler om metakognitiv psykologi.
Metakognitiv terapi og mindfulness.
Velkommen til hjerne og krop.
Podcasten om metakognitiv terapi jeg hedder Kim Oechsle, og Jeg vil
gerne fortælle dig om, hvad den her podcast kommer til
at handle om.
Det her det første afsnit så det lad os kalde det
en introduktion til hvad podcasten kommer til at handle om
og hvad du kan forvente at høre om her.
Jeg er metakognitiv terapeut og arbejder til dagligt med at se
klienter med angst og stress og depression og alle relaterede problemstillinger.
Jeg bruger rigtig meget metakognitiv terapi i de tilfælde, hvor Der
er rigtig mange tanker til stede.
Og Det er det metakognitive terapi egner sig rigtig rigtig godt til.
Og det vi i mange om at opleve.
Jeg har selv en hjerne, der elsker at tænke og elsker
at blive i tankerne.
Og Det er der Sådan set ikke noget galt med i
sig selv, men.
Vi ender tit vi mennesker med at få problemer med Vores ting, ikke?
Og Det er præcis det metakognitiv terapi handler om.
Her om lidt i det her afsnit.
Der vil jeg fortælle lidt mere om hvad metakognitiv terapi handler
om, men lad mig først fortælle om mine ideer med
hvad den her podcast skal indeholde.
Den skal indeholde nogen konkrete teknikker og øvelser fra metakognitiv terapi.
Så i løbet af afsnittene kommer vi omkring nogle af de
måder, man kan arbejde med sig selv på.
Nogle af de måder metakognitive terapi poter.
De arbejder med deres klienter på, og den måde at forstå
sig selv på, som ligger til grund for metakognitiv terapi.
Jeg er også i gang med at optage nogle interviews, nogle
terapisessioner med forskellige klienter, som har forskellige problemstillinger.
Så dem vil jeg også lægge ind som en del af podcasten.
Så vi kan høre nogle konkrete sessioner, høre hvad der bliver snakket om.
Jeg har heldigvis allieret mig med nogle klienter, der synes Det
er okay at lægge stemme til nogle sessioner.
Så vi kan høre hvordan det faktisk foregår.
Så Det kan du se frem til, at vi hører nogle
eksempler, hvor du hører præcis, hvad klienterne de siger.
Og præcis hvad i er snakker med dem om.
Hvilke øvelser vi tager fat i, og hvordan det går i
løbet af forløbet.
Det kan man lære noget af.
Det har jeg selv brugt rigtig meget i min uddannelse og
bruger det Sådan set fortsat og blive inspireret også af andre.
Så jeg tænker, at hvis du er et almindeligt menneske, så
kan du godt bruge de her måder at tænke på.
Hvis du selv er terapeut, kunne det også give mening at
du lader dig inspirere af den her måde at lave terapi på.
Derudover, så forestiller jeg mig, at vi i løbet af podcasten
har interview med forskellige andre personer, der interesserer sig for
psykologi, interesserer sig for metakognitiv terapi eller helt andre terapiformer.
Det kan også være interview med folk, der har oplevet det,
som ikke har oplevet det her hos mig måske, men
helt andre steder.
Jeg har den her podcast der hedder hjerne og krop og
Jeg har et hjemme en hjemmeside der hedder hjerne og krop.
Så Jeg vil også inddrage måske andre emner.
Jeg laver også rigtig meget mindfulness holder kurser.
Og Jeg har skrevet en bog som blander metakognitiv terapi med mindfulness.
Så jeg forestiller mig også at inddrage nogle af de emner
undervejs i den her podcast her, så Det kan blive
en blandet landhandel af, hvad der sker i Vores hjerner.
Se det fra hjernens perspektiv.
Og hvad sker der i Vores krop?
Og se det fra kroppens perspektiv.
Fordi Vi har traditionelt opdelt Vores sundhedssystem i enten hjerner og
psykologi, og hvad, hvad der foregår i hovedet eller resten
af kroppen, hvor Det er meget.
Det er medicinske.
Det er det lægefaglige, og det holder jo ikke det ved
alle efterhånden, at Vi er nødt til at betragte det
som et stort system, den her hjerne og krop.
Det giver meget bedre mening.
Sådan en lidt mere holistisk tilgang til det.
Og Det er Sådan set i metakognitiv sammenhæng meget tanke baseret,
men Det er fordi, at vi oplever jo alt gennem tanker.
Så lad mig komme lidt ind på hvad metakognitiv terapi er
og hvad der altså hvordan det adskiller sig fra den
mest almindelige terapiform i Danmark og det meste af den
vestlige verden, nemlig kognitiv adfærdsterapi.
Så den kognitive adfærdsterapi.
Den handler om at forstå, at netop Vi er, vi oplever
alt gennem Vores filter af verden.
Så man kan godt opleve at man måske bliver sur eller
vred eller forskrækket.
Men det sker altid gennem en evaluering og en vurdering af,
hvad der lige er sket.
Det er derfor man nogle gange.
Oplever nogle følelser i nogle sammenhænge, og nogle gange så sker
der nøjagtig det samme.
Og så har man en oplever man egentlig nogle andre følelser?
Vi tolker os de samme begivenheder forskelligt alt efter hvordan Vores
indre filter er.
Så i den kognitive adfærdsterapi, der går det ud på at
bemærke, at man har Sådan et filter der, og at
man kan lave det om, så man kan vurdere sine tanker anderledes.
Man kunne vurdere sine følelser og anderledes.
Og typisk i County adfærdsterapi.
Der vil man også forsøge at ændre adfærden.
Det vil sige, at man.
Man bliver opmærksom på, hvad gør jeg egentlig?
Og man omlægger simpelthen den måde, man med den måde, man
opfører sig på som en del af terapien.
I metakognitiv terapi der handler det hele om den måde, vi
tænker om Vores tanker på.
Det er det, det metakognitive handler om, så kognitivt det handler
om tanker om meta handler om noget, Der er over
det eller bag ved det.
Så Det er kort fortalt, så er det metakognitiv.
Det er tankerne om tankerne, så her Der er det nogle
af de overbevisninger Vi har om hvad Vores tanker er,
hvad de kan bruges til.
Hvordan man selv oplever sine tanker og ikke mindst hvad man
får ud af at tænke.
Og mange har nogle tanke strategier.
Det vil sige, man vælger at tænke på nogle bestemte måder,
som giver rigtig god mening.
Men Der er også nogle af de her tanke strategier, som giver problemer.
Og du har sikkert hørt begrebet overtænkning.
Og Det er rigtig meget af det, man arbejder med i metakognitiv terapi.
At, Vi har en tendens til at overtænke Vores problemer, overtænke
det Der er sket og det der kommer til at ske.
Og Det er lige præcis det som metakognitiv terapi tager fat
i, og Sådan set ser som problemet.
Det er årsagen til stress.
Det er årsagen til angst, og Det er årsagen til depression.
Når man overtænker, og det begynder at få kroppen til at reagere os.
Det er en mulighed, der kan ske.
Så i metakognitiv terapi, der vil man se på.
Hvordan man tænker.
Men ikke ændrer på, hvad tankerne er som Sådan.
Det vil typisk være en kognitiv terapeut tilgang.
Og lad mig give et eksempel, hvis nu man er bange
for at køre bus.
Og hver gang man er i bussen, så tænker man på
at åh nej ja.
Håber ikke jeg får et angstanfald.
Jeg er bange for at få et angstanfald.
Eller besvime i bussen?
Så vil man i kognitiv terapi.
Arbejde lidt med jamen, hvor sandsynligt er det, at du får
det her angstanfald?
Er det egentlig nogensinde sket?
Og hvad vil der ske, hvis du tænkte?
Det er lige meget.
Jeg får ikke noget den fald.
Og i den metakognitive terapi, der vil man ikke se så
meget på, at man skal sidde i bussen og tænke
anderledes, eller end man skal tænke anderledes, når man er derhjemme.
Men udelukkende at se på, hvilke konsekvenser Der er tænkt Sådan.
De ofte, så vil man finde ud af.
At man faktisk får mere angst af at sidde og tænke Sådan.
Men man tænker Sådan, at en god grund man tænker, at
man faktisk forbereder sig.
Og at det hjælper at tænke under.
Ja, jeg må ikke få et angstanfald.
Så metakognitiv terapi af.
Også tanke baseret, og Det kan måske lyde som noget det
samme, men Der er en kæmpe forskel, når man arbejder
ned i detaljer.
Hvad man så skal gøre ved det.
Og som metakognitiv terapeut, så oplever vi faktisk tit, at der
kommer folk fra den kognitive verden og så så er
det lidt et skift at kigge anderledes på tankerne.
Heldigvis så er den metakognitive måde at arbejde på.
Meget mere populær i øjeblikket, fordi den giver nogle gode resultater.
Så Der er i mange sammenhænge nogle rigtig store evidens for
at metakognitiv terapi kan noget.
Og Der er ikke nogen terapiform, der kan alt så.
Man kan ikke sige at metakognitiv terapi nu er det eneste
rigtige og at alt andet skal lukke og slukke.
Det kan man overhovedet ikke sige, og Det kan man heller
ikke kunne sige med andre terapiformer nogensinde.
Det vil hele tiden udvikle sig.
Men hvis man er meget drevet af tanker og de tanker
er et problem i sig selv, så er den metakognitive
tilgang rigtig rigtig effektiv, og Det er der evidens for
mere og mere evidens.
Men Det er meget ny terapiform så.
Der bliver stadigvæk arbejdet på højtryk for at skaffe en masse
evidens for, hvordan det virker, og hvad det specielt er
specielt godt til.
Vi vil give dig en enkelt øvelse nu her, hvor du
lytter til den her metakognitive podcast.
En øvelse i bare at lægge mærke til dine tanker.
Så du kan jo starte med at lukke dine øjne.
Og så lægge mærke til, hvad du tænker lige nu.
Er.
Klar over, at du tænker?
Og du er.
I stand til at lægge mærke til, hvad der bliver tænkt.
I øjeblikket.
Du er bevidst om dine tanker.
Ikke mærke til de tanker.
Der dukker op i dit hoved lige nu.
Det behøver ikke at huske dem, men bare at lægge mærke
til dem, mens de strømmer igennem hovedet på dig.
Og så må du gerne stoppe igen.
Det er jo ikke en ting, vi gør så meget til dagligt.
Det er en evne.
Vi har alle sammen til at være bevidste om Vores tanker.
Jeg vil opfordre dig til en gang imellem.
Bare blev klar over.
Hvilke tanker Der er?
Det er bestemt ikke meningen, at du skal gå og være
bevidst om dine tanker hele tiden.
Det ville være det stik modsatte af, hvad vi gerne vil
opnå med metakognitiv terapi.
Det der handler det lige så meget om at lade de tanker være.
Og ikke give dem unødig opmærksomhed.
Så.
Du kan bruge denne her øvelse en gang imellem, bare lige
til at træne den evne til at være bevidst om
hvad du tænker bare lige nu.
Og Det er noget, vi kommer til at vende tilbage til
i løbet af podcasten.
At Vi skal.
Måske nogle gange træne nogle evner?
Hvor skærpe dem for at lægge typisk Vores vaner om Vores
tanke vaner om.
Så vil vi vende tilbage til den her form for små øvelser.
Det er at blive mere klar over, hvad der sker i
knoppen på en.
Samtidig med at i sætter det i ramme i forhold til
den metakognitive tilgang.
Så hvis du er interesseret, så vil jeg opfordre dig til
at lytte til podcasten her.
Hjerne og krop metakognitiv terapi.
Og selvfølgelig dele den del den med alle, der kunne tænke
sig at være interesseret.
Det er kun Sådan vi får udbredt kendskabet til metakognitiv terapi.
Så.
Del den med alle, du er interesseret i at lægge mærke
til, hvornår næste afsnit kommer.
Tak fordi du lyttede med.
Du lytter til den metakognitive podcast.
Husk at dele med andre der kunne være interesserede i at
høre om meta, cognitive, psykologi, terapi og mindfulness.