Strategier - hvorfor er det vigtigt?

| 20. November 2023

#27: Strategier - hvorfor er det vigtigt?

Published: Nov 20, 2023
Download As: MP3
Rate on iTunes
Hvad er strategier i metakognitiv terapi og hvorfor er det vigtigt?
I denne episode af Den metakognitive podcast ser vi på emnet strategier - hvad mener vi med det og hvorfor er det vigtigt at arbejde med? Kort fortalt er strategierne de bevidste valg du foretager dig og de vaner du har tillagt dig. I metakognitiv terapi handler det især om dine tanker og din opmærksomhed. Vi tager et tænkt eksempel på et problem - røg i forsamlingshuset - og ser på forskellige strategier i forhold til det. Hvordan vil man kunne se på strategier og hvad ville man kunne anderledes? I terapien handler det om at se på hvilke strategier der er nyttige og hvilke der ikke er. Og ofte er der er en indsigt i at opdage at det man gør faktisk er en strategi! Når strategien er klarlagt kommer nemlig muligheden for at vælge en anden strategi.
Strategier er vigtige! Vi har strategier for alt muligt - inklusive den måde vi tænker på og den måde vi forholder os til tankerne på
Strategier er vigtige! Vi har strategier for alt muligt - inklusive den måde vi tænker på og den måde vi forholder os til tankerne på

Følg Den metakognitive podcast på youtube

Transkription

Den rå transkription foretaget af Transkriptor.

Velkommen til den metakognitive podcast.
Der handler om metakognitiv psykologi.
Metakognitiv terapi og mindfulness.
I dag i den metakognitive podcast skal det handle om strategier.
Strategier er noget af det som ja som metakognitiv terapeut arbejder
rigtig meget med, og Det er tit det, som som
egentlig terapien handler om at få italesat sat lys på.
Fordi strategier er den måde, vi lever Vores liv på mere
eller mindre bevidst.
Så hvad er strategier egentlig?
Altså Det er jo Det er jo den måde, vi vælger
at udføre forskellige opgaver i Vores liv på.
Hvis man nu starter på et nyt arbejde, og man gerne
vil holde sig i form, så kan man måske vælge
at cykle på arbejde.
Så finder man ud af jamen, hvis jeg skal cykle på 
arbejde, men Jeg har ikke lige nogen gps på cyklen,
så jeg prøver at planlægge en rute, som man finder
ud af hvad for en rute der kunne være smart.
Og så prøver man at cykle den rute, så finder man
måske ud af, at Der er for meget trafik, og
så finder man ud af, at man kan køre væk
fra trafikken og køre en lidt mere stille vej, end
der måske finde en vej gennem noget natur.
De her strategier har selv brugt, da jeg havde nogle kilometer
på arbejde og gerne ville have lidt fred i hovedet,
inden jeg nåede op på min arbejdsplads.
Så jeg valgte jo nogle strategier her til at finde ud
af, hvordan jeg kom på arbejde.
På en passende måde, og nogle gange så valgte jeg faktisk
at køre længere bare for at kunne køre i naturen.
Det var nogle meget bevidste strategier.
Jeg var meget bevidst om, hvad jeg gjorde og hvordan det blev.
Men efter et stykke tid, når man så har kørt den
samme rute, så bliver det måske også en vane.
Så den er strategi om at køre en bestemt vej til arbejde.
Blandt vane, som man ikke længere tænker over.
Nu er strategien bare blevet noget, man gør uden at sætte
spørgsmålstegn ved det.
Strategier kan være bevidst, eller de kan være ubevidst, så de
det her er meget Sådan direkte valg eller noget man
bare gør uden at tænke nærmere over det.
Så i metakognitiv terapi, der handler det rigtig meget om og
nogle gange få fat i hvad for nogle strategier gør
man egentlig bruger man allerede nu?
Og hvorfor?
Hvad er baggrunden for det?
Når man.
Bruger metakognitiv terapi så er det jo typisk de her hovedoverskrifter,
stress, angst eller depression.
Det er metakognitiv terapi super godt til.
Det er velegnet til at arbejde med den her type problematik.
Alt Det kan man sige, som som i sidste ende handler om tanker.
Og hvad handler ikke om tanker?
Jamen, Det er jo næsten umuligt at finde noget, der i
sidste ende ikke handler om Vores tanker om det.
Så når vi nu skal løse problemer mere generelt, hvis man
har et eller andet form for problem.
Lad os prøve at udtænke et problem som er lidt søgt,
men så kan vi tænke lidt mere Sådan på afstand.
Det er ikke nødvendigvis noget du relaterer dig til.
Men lad os finde på et problem.
Det kunne for eksempel være, at du går til dans hver onsdag.
Men du har opdaget, at det lugter af røg oppe i
forsamlingshuset, hvor du går til dans.
Og du har fået en tanke om hvad nu hvis det
pludselig begynder at brænde mens du er deroppe.
Du har læst en eller anden historie om at nogen de
brændte inde i et forsamlingshus, fordi der var røg og
lige pludselig var de spændende flammer.
Meget ubehagelig tanke, meget tænkt eksempel.
Men ikke desto mindre så kan det være at man så
begynder at overveje.
Det nemmeste ville faktisk være bare at holde op med at
gå til dans hver onsdag.
Lige nu har jeg hvad nu hvis det skete det her?
Det er nemmest vil faktisk være slet ikke at gå til dans længere.
Så Det er jo en strategi, man faktisk vælger helt bevidst.
Det er det der hedder en undgåelse strategi.
Det virker faktisk rimeligt effektivt, fordi så har jeg ikke ondt
i maven hver onsdag.
Jeg blev bearbejder hjemme.
Jeg behøver ikke at spekulere på faren ved at gå op
i forsamlingshuset og opleve en brand deroppe.
Heldigvis så er jeg bare derhjemme.
Så det her valg af strategi.
Det virker faktisk på mit problem.
Og så kan man så spekulere er der også nogle ulemper ved det?
Der er faktisk den kæmpe ulempe, at jeg ikke længere kan
gå til dans.
Den kæmpe ulempe, men Det kan godt være, at den ulempe
den er< min frygt for at opleve brand oppe i
forsamlingshuset, fordi der lugter af røg.
En anden strategi kan være, at jeg begynder at finde ud
af, hvorfor det lugter af røg op i forsamlingshuset.
Ja, hver gang Jeg er deroppe, så undersøger jeg, om der
kan være nogle årsager til det.
Ja undersøger forsamlingshuset hver en krog hvad kommer gerne et par
timer før lige tjekker?
Jeg undersøger alt, jeg googler måske ligefrem, hvad kan der være
galt i Sådan et gammelt forsamlingshus?
Kan det være noget med elinstallationerne, kan det være varmerørene, hvad
kan det være?
Og jeg tjekker, når Jeg er deroppe, om det lugter af røg.
Hele tiden lugter af mærker efter se, om Der er tegn på røg.
Tegn på brand og hele tiden.
Undersøger holder øje med faresignalerne klar til at.
Løbe ud af forsamlingshuset, hvis det mindste viser sig.
Jeg sætter mig yderst.
Og klar til at.
Reagere, hvis der sker det mindste.
Det er meget tænkt eksempel, men jeg håber at du kan
se metaforen for det, fordi Det er jo du kan
erstatte det her med røg i forsamlingshuset med mange andre problemer.
Det kunne være problemer der omhandler dig selv.
Det kan være problemer, der omhandler nogle relationer i forhold til
din familie eller din arbejdsplads.
Og mange andre ting.
Det kan omhandle sygdom hos dig selv og andre.
De her strategier, som det jo også er.
Kan vi prøve at sætte lidt ord på?
Der kan være en strategi der hedder jag må hellere tjekke
godt og grundigt om Der er røg jeg tjekker om.
Der er det mindste tegn at lugter efter.
Ja undersøger alt.
Det er nogle strategier, jeg vælger, fordi jeg gerne vil undgå
at komme i et problem.
Jeg forbereder jeg planlægger.
Måske googler jeg også, og Det er der også rigtig mange
der vælger som strategi.
Og det gør jeg faktisk også tit, hvis jeg skal løse
lidt et andet problem jeg ikke lige selv forstår, så
kan jeg tit læse mig til det eller finde en
youtube video, så det giver jo mening.
Så strategien virker faktisk ganske fint.
Det valg af en strategi.
Det er også noget, jeg måske er ret klar over.
I hvert fald i starten, så er det noget, som jeg
gør med vilje.
Men ligesom en cykeltur en tur på arbejde.
En bestemt rute kan blive en vane, så kan en strategi
med at tjekke.
En strategi med at forberede og planlægge og hele tiden være
vagt som at holde øje med, om der kunne ske noget.
Det kan også blive en vane så meget, at man faktisk
ikke længere tænker over, at Det er en strategi, man
har valgt på et tidspunkt.
Så Sådan en strategi er også noget man vil prøve at.
Belyse og finde ud af, om Der er Sådan en strategi.
Når man går til metakognitiv terapi, handler det jo ikke om at.
At man at terapeuten er klogere end en selv eller ved
mere, men det handler rigtig meget om at finde ud af.
Hvorfor har man egentlig et problem?
Hvad er det, Der er årsagen til, at man for eksempel
har angst, stress eller depression?
Lavt selvværd eller smerter og mange af de andre ting, som kan skyldes.
Faktisk nogle uheldige strategier.
Hvis vi fortsætter med eksemplet med røg i forsamlingshuse, så kan
det også være, at jeg, når jeg kommer hjem.
Allerede der spekulerer på næste onsdag, hvor jeg skal afsted.
Jeg spekulerer på, om jeg overhovedet skal tage afsted, om jeg
skal finde et andet sted at gå til dans.
Om jeg hvordan det bliver under.
Jeg håber ikke jeg sidder og har ondt i maven igen
af bekymringen over at der måske kommer brand i forsamlingshuset næste onsdag.
Det tænker jeg allerede en uge før.
Igen.
Det kan være at Det er en strategi, jeg vælger i
starten, men som jeg på et tidspunkt har glemt, at
Jeg har valgt, fordi Det er bare blevet en vane.
Sådan er det hver gang.
Og hele ugen er faktisk forfærdelig, fordi jeg.
Allerede, der lever mig ind i, hvordan det bliver om en uge.
Måske kan du også genkende den strategi med at tænke meget langt frem.
Samtidig med man tænker.
Det er vigtigt.
Det vigtigt at planlægge.
Det er vigtigt at forberede sig.
Og Sådan nogle oplagte valg af strategier gør selvfølgelig, at det føles nødvendigt.
Det føles nødvendigt, og Det er faktisk tit det, der snyder
en, når man ikke kan gennemskue, hvorfor ens strategier de
pludselig er gået hen og blevet et problem i sig selv.
Fordi så føles det jo ikke som noget man kan lade være med.
Det er ikke længere et valg man tager, fordi man har
valgt det, fordi man synes Det er smart.
Men Det er jo bare Sådan Det er.
Og terapien handler nogle gange om at.
Og lige træde et par skridt tilbage og genvurdere, hvad er
det egentlig, der foregår?
Kost hvad man tænker meget bagud i tid.
Men lave det der hedder grublerier hvor man spekulerer og grubler og.
Tænker igen og igen på noget, Der er sket.
Hvad kan det?
Hvad kunne det være, Der er der lugtede af sidste gang?
At lugte er det Sådan?
Ja da er der sket noget er der.
Nogen der har gjort noget igen?
Tænk på den her.
Det her tænkt eksempel som med røgen i forsamlingshuset som alt muligt.
Op det så vil det være nogen der har sagt noget.
Har gjort noget man spekulerer på eller noget man selv har
sagt eller gjort.
Men man spekulerer på det igen og igen og igen.
Og Det er det mønster, som vi primært arbejde med i metakognitiv terapi.
Det her gentagne mønster, at man enten tænker frem eller tilbage.
Igen og igen og igen.
Og strategien ender med faktisk at være et problem, fordi man
ikke rigtig kommer i mål med det.
Og så har vi det.
Der er Sådan en en strategi der faktisk.
Der faktisk giver en uheldig konsekvens.
Det er ikke bare længere, at man ikke kommer af sted
til dans, men at man faktisk får det dårligt af
at tænke på røgen.
Og det sjove er, at den der uge, man tænker på
røg i forsamlingshuset.
Der er der ingen røg.
Man er faktisk derhjemme, men man har tanker.
Om hvad nu hvis der kommer røg næste gang?
Hvad nu hvis der lugter af røg?
Hvad nu hvis der går ild i forsamlingshuset?
Hvad nu hvis det sker mens Jeg er der?
Igen, det kunne være hvad nu hvis jeg bliver syg?
Hvad nu, hvis jeg bliver fyret?
Hvad nu, hvis der sker noget i Danmark eller verden?
Hvad nu hvis?
Sæt selv dine egne tanker ind her.
Strategien er den samme.
Strategien er, at man gerne vil forberede sig på noget, der sker.
Enten ved at tænke på, hvordan kan jeg undgå det?
Hvordan kan jeg minimere risikoen?
Men mange af de problemer, som man faktisk tænker på igen
og igen og igen er jo netop fordi man ikke
får det løst, så strategien ender med, at man faktisk
får det værre uden at nå i mål.
Og Det er den type strategier, vi ser på, fordi hvis
det handlede om, at man en gang skulle for eksempel
finde en ny vej på arbejde, så finder man den
vej på arbejde, og så er det ordnet, eller man
finder ud af, hvordan man skal skifte et rør i sit hus eller reparere noget på bilen eller huset eller lignende.
Så googler man sig til det får problemet løst, og så
er den ikke længere.
Når strategierne fejler, så er det fordi de ikke virker.
Det er fordi strategien giver flere problemer end det løser.
Det er fordi strategien faktisk ender med at vedligeholde problemet.
De fleste af de tanker, ting vi arbejder med, er jo
ikke ydre ting.
Men ændre ting, det vil sige, at Det er i sidste ende.
Tanker du fylder for meget.
Så de tager simpelthen for meget fokus.
Man kan ikke rigtig fokusere på alle mulige andre ting.
Det kan give koncentrationsbesvær simpelthen fordi Der er så mange tanker om noget.
Tit Vi har vil det også være følelser.
At man.
Bliver påvirket humørmæssigt, at man bliver træt ked af det.
Endda udmattet på langt sigt.
Og Det kan også være, at de her følelsesmæssige udsvingninger faktisk
betyder, at kroppen reagerer med med Sådan nogle almindelige symptomer
som at hjertet slår hurtigere, eller man trækker vejret tungt eller hurtigt.
Man får ondt i maven.
Men sveder eller ryster på hænderne?
Alle de her fysiske ting er jo Sådan noget Vores kroppe
de kan, når de skal reagere på det, man nu
bliver sat ud for II verden.
Så hvis man reagerer fysisk kropsligt på den måde her.
Så Det er ikke andet end et symptom på, at ens
tanker handler om et eller andet, som kroppen reagerer på.
Det er her, hvor den her strategi med at tænke og
tænke og tænke på det samme samtidig med at man
nærmest oplever det, som om det sker lige nu.
Den faktisk ender med at give et problem, fordi når man
lever sig så meget ind i de her tanker her,
den strategi med at leve sig ind i det og
forberede sig og planlægge at være i det inden.
Det gjorde faktisk at kroppen reagerer, og Det er jo derfor,
man ofte kommer i terapi for stress og angst og depression.
Og hvad nu hvis tanken om brænding forsamlingshuset, hvis vi tager den igen?
Faktisk giver mig angst.
Jeg får angst for, at det sker allerede ugen før.
Bare tanken om røg til sidst gør, at jeg ikke har
lyst til at tage af sted.
Her er tankerne faktisk nok til at give mig en følelse
af nervøsitet, eller?
Uro eller decideret angst.
Det er alt sammen variation.
Hvad er det samme, at man føler sig utryg?
Angsten er, når det virkelig er, er tæt på at være farligt.
Og det at.
Være i den her type tanker her er jo også stressende for kroppen.
Det vil sige, at at kroppen reagerer selvfølgelig på det.
Men Det er jo ikke fordi Det er tankerne der gør det.
Det er en anden ting man måske kan tænke.
Åh nej jeg må ikke tænke på det her, fordi min krop reagerer.
Men det passer ikke.
Fordi Det er lige så meget fordi at man gør det
på en bestemt måde.
Man lever sig så meget ind i det.
Sådan metakognitive terapi handler lige så meget om at få et
andet forhold til de her tanker her.
I sidste ende er det jo bare tanker.
Så når vi snakker om strategier.
I metakognitiv terapi så er det.
Hvad bruger man sine tanker til?
Hvor meget tænker man på de her ting?
Hvordan forholder man sig til de tanker, man selv tænker?
Føles det bare som tanker, ligesom når du tænker på hvad
er 5 plus 7 eller.
Hvad skal jeg lave i weekenden eller?
Hvornår er det påsken ligger i år?
Det er Sådan som regel nogle meget neutrale tanker man kan,
og man er slet ikke i tvivl om, at Det
er neutrale tanker.
Det er faktisk en strategi, hvor meget man lever sig ind
i sine tanker, fordi.
Man kan også have den strategi, at man.
Tænker intenst.
På, hvordan bliver det i morgen på arbejde?
Hvis jeg nu blev syg.
Også selvom.
Det ikke sker lige nu.
Og se de her ting, man gør som strategier.
Et valg man tager.
En væsentlig del af jer pludselig.
At kunne gøre noget andet.
Så når man kommer til terapi, så er det ofte fordi
man har det dårligt selvfølgelig, og ofte fordi man ikke
længere kan gennemskue sine egne strategier.
Så her er det terapeutens opgave, kan man sige, og.
Læg mærke til og også sammen med med klienten og finde ud af.
Hvad er strategierne egentlig?
Hvad?
Hvad er det der foregår?
Hvilke strategier har man selv valgt?
Hvilke strategier føles som om de bare skærer sig selv?
Måske er de blevet vaner.
Og strategierne, når de Sådan bliver trukket lidt frem på papiret
nogle gange, at man får italesat, hvad Det er, der sker.
Så er det faktisk tit nogen åbner.
Der er rigtig mange af mine klienter har sagt.
Sådan har jeg aldrig set på det før.
Og Det er ikke fordi Der er en, Der er kommet
noget nyt frem.
Mange har måske sagt fra starten.
Jeg er Sådan en type der overtænker alting.
Jeg er Sådan et kontrol menneske.
Og Det er jo simpelthen at vide jamen Jeg er en
der anvender en strategi at jeg overtænker alt Jeg er
en der anvender strategi.
Der er at jeg.
Jeg planlægger forbereder.
Og bekymre mig.
Så strategien.
Er bare blevet en personlighed.
Men er det personlighed, eller er det valg af strategier?
Eller vane strategier.
Det er alle sammen Sådan nogle ting, når man begynder at
tegne det op som strategier.
Så kan vi adskille mange af de her ting, som som
man tit siger om sig selv.
Jeg har lavet selvværd.
Ja Sådan en der gør Sådan her.
Det er bare min personlighed.
Jeg kan slet ikke lade være med at tænke på det.
Alle de her ting her kan snyde en selv og.
Det at.
Se det som strategier.
Vi har bedt dig om at lægge mærke til hos dig selv.
Måske hos andre, hvis du skal hjælpe andre.
Spørg dig selv eller overveje, hvad er det egentlig, Jeg har
får ud af at bruge lige præcis den her strategi?
På det her problem.
Er der nogle ulemper ved at bruge den her strategi?
Hvorfor gør jeg egentlig?
Vælger jeg den her strategi, er det fordi den.
En nytteværdi.
Der er noget andet, jeg kunne gøre.
Og det skal man selvfølgelig ikke gå og tænke på hele tiden.
I metakognitiv terapi vil vi gerne undgå at tænke de samme
tanker igen og igen og igen.
Det er det, Vi skal undgå.
Det er altid hamsterhjulet, hvor man tænker de samme tanker igen
og igen og igen.
De samme tanker, de kommer jo ingen vegne af god grund.
Så det handler om, at du overvejer din strategier, og så
laver dem om.
Hvis de er uhensigtsmæssige, men ikke at du overvejer dem hele
tiden, så har du jo netop bare skabt mere tænkning.
Mere hamsterhjul.
Mere kast, som det også hedder kognitivt opmærksomheds syndrom.
Det var, at Det er tankernes cirkler omkring det samme hele tiden.
Men.
Hvis du oplever angst, stress, depression.
Så tror jeg lige et par skridt tilbage og læg mærke
til om du.
Har nogle af de her strategier at tale om, brug det
her lidt tænkt eksempel med branden i forsamlingshuset.
Undgåelse.
Bekymrings, strategier.
Forberedelse strategier.
Gruble, strategier.
Alle de her forskellige strategier, som gør at eller jeg glemte
en nemlig den her tjekke strategi, at man hele tiden tjekker.
Er der røg lige nu er der røg.
Lige nu er der røg lige nu, og Det kan du
overføre til alt muligt forskelligt.
Socialt, så kan det være man tjekker hvordan andre kigger på
en hvis Det er sygdom i kroppen, kan det være
at man tjekker om man har symptomer.
Hvis man har angst, så kan det være man holder øje
med om angsten er ved at komme tilbage.
Så Det er også en strategi.
Prøv lige at tænke over, at det faktisk også er en strategi.
Alle de her strategier er jo individuel, så Der er ikke
nogen mennesker, der gør det nøjagtig ens.
Jeg nævner bare forskellige eksempler på strategier.
Og nogle af dem kan du sikkert genkende.
Det er dem, man prøver at finde frem til i individuel terapi, men.
Jeg håber du lader dig inspirere af det vi taler om her.
Men de er strategier er alle sammen nogen der ender med
at kunne gøre problemet værre og vedligeholde problemet, så den
her type af strategier vil bede dig om at overveje
kunne Jeg er det egentlig det jeg gør, fordi i
det øjeblik du lægger mærke til dine strategier.
Så er det du kan lave dem om.
Du kan ændre på det.
Og hoppe ud af de der cirklende tanker, som hamsterhjulet eller kasse.
Det handler om.
Det var alt om strategier i metakognitiv terapi for i dag.
Der er utrolig taknemmelige for, at du lyttede med.
Jeg håber, at Det har været nyttigt for dig.
Du er meget velkommen til at skrive til mig, hvis du
har et forslag til hvad den her metakognitive podcast skal handle om.
Tak fordi du lyttede med den her gang.
Du lytter til den metakognitive podcast.
Husk at dele med andre der kunne være interesseret i at
høre om Meta kognitiv psykologi, terapi og mindfulness.