Metakognitiv session med Karen - anden del

| 3. June 2023

#3: Metakognitiv session med Karen - anden del

Published: Jun 03, 2023
Download As: MP3
Rate on iTunes
I anden episode kan du den andel del af Karens metakognitive session.
I denne episode af Den metakognitive podcast hører du resten af Karens første metakognitive session. Her kommer Karen gennem spørgsmål frem til mulige nye strategier der måske vil gøre det nemmere for hende.
Metakognitiv session med Karen - anden del
Metakognitiv session med Karen - anden del

Følg Den metakognitive podcast på youtube

Transkription

Den rå transkription foretaget af Transkriptor.

Velkommen til den metakognitive podcast.
Der handler om metakognitiv psykologi.
Metakognitiv terapi og mindfulness.
Velkommen tilbage til dan metakognitiv podcast i sidste episode, der hørte vi den 1. Del af sessionen med Karen, hvor vi fik defineret hvad jeg skulle hjælpe hende med, og vi fik etableret det her hamsterhjul. Det er også det, vi tager fat II den 1 del her. Jeg gentager lige det allersidste hun sagde i sidste session, fordi Det er det der kommer til at blive brugt. Jeg håber du synes Det er spændende at høre hvordan en rigtig session den foregår. Det går selvfølgelig op og ned i samtalen, men Det er fordi jeg ikke tager nogen antagelser om hvad Det er der sker hos Karen, så derfor skal jeg.
Sammen med hende finde ud af. Hvordan kan vi forstå det her? Og hvordan kan vi ændre det? Og Det er de ændringer, vi kommer til at arbejde med her i den anden del af den 1 session Jeg har med Karen.
Nej, der kan jeg sommetider gå ned i et hul og sidde lidt fast og begyndte med at dunke mig selv i hovedet. Og ja, det duer heller ikke til noget og så videre og så videre. Den kan jeg som regel sige, ved du hvad? Det nytter ikke noget, det hjælper dig i hvert fald ikke hvis du hopper ned ad det hul, så lad mig fokusere på OK hvad har jeg lært af det her, som jeg så kan bruge til noget?
Så så du kan godt sige til dig selv. Det nytter ikke noget.
Det kan jeg godt altså med mindre jeg bare virkelig er træt og der ligger nogle andre faktorer så kan jeg sommetider ikke lide holde dem væk, men som regel kan jeg godt sige til mig selv. Du ved nu altså godt at det fører ikke til noget godt det der så lad være.
Det er også en rigtig, rigtig god pointe.
Man kan sige de måde de den type tanker du har her, som Vi har skrevet ned, ikke også nogle han handler om fremtiden. Det bekymringer Det kan være når Vi skal og noget handler om fortiden det Det er det man kalder grublerier, gruble og forstå og analysere fortiden. Og begge ting er jo Sådan set noget. Jeg tror alle mennesker gør i en vis grad. Det er nok de færreste, der aldrig gør det i hvert fald.
Så det, Der er Sådan set ikke noget galt, men man kan også se, at Sådan Sådan har vi mennesker nok overlevet i naturen tidligere. Vi har bekymret os om, hvad kommer der til at ske i morgen? Vi skal ud og have noget mad, Vi skal besejre besejre den anden stamme eller et eller andet, og Vi skal.
Passe på, så synes jeg for mig at virke dialogisk nok at OK, det gik ikke galt sidste gang. Hvad skal jeg lære af det, så det går okay næste gang så det det Det er Sådan logisk nok og overlevelse en god overlevelsesstrategi, men.
Hele om at Det er derfor, vi fungerer Sådan, som vi gør.
Ja men det.
Er som om at den her mekanisme bare nogle gange kommer til at overophede.
Det gør den bestemt.
Og Det er derfor ham står jul for mig virker som en god måde at se det på, fordi det snurrer simpelthen for hurtigt.
Og vi glemmer, at vi også kan noget andet.
Ja ja.
Og Det er derfor, Jeg synes Det var så fedt at du sagde nogle gange, så opdager du faktisk når du er dybt inde i et hul.
Og så siger du, det nytter ikke noget.
Ja.
Fordi Det er præcis det man glemmer nogle gange at man at man også.
Kan tage et valg med tankerne.
Og Det er også.
Giver det mening at at du faktisk gør det allerede nu?
Her gør det. Det gør det og jeg. Jeg er faldet ned i det hul mange gange, så der har jeg i det mindste lært noget, at når jeg falder ned i det hul.
Så det, Der er sket hver gang. Det er, at jeg sidder fast, og jeg bliver ked af det, og så sidder jeg, og Det er bare ubehageligt, så der har jeg virkelig lært at ved du hvad? Bare lad være med at gå derned. Du kan ikke løse noget dernede.
Så så.
Vil det sige at du?
Der er mange der siger at jamen Jeg er Sådan Det er Sådan Jeg er, og Der er ikke noget at gøre. Mine tanker er de bestemmer over mig.
Ja der kommer man heller ikke nogen vegne med det. Det har jeg også prøvet.
Så du har du har en vis evne til at styre dine tanker.
Er det rigtigt?
Det lykkedes mig ikke altid, men det ved jeg godt, Jeg kan, og Det har jeg gjort. Så Jeg har faktisk også en erfaring af. Jeg kan godt sige til mig selv. Stop med det.
Lad være med det og skubbe dem væk.
Det synes Jeg er.
Vigtigt at huske sig selv på, fordi man netop tit har den her oplevelse af, men det kører bare.
Og en anden et andet godt eksempel. Det var det her med, at du faktisk, når du er i gang med andre ting, har jeg skrevet herovre. Jeg har skrevet strategier herovre i gang med andre ting, job eller gøremål, og så skrev den der. Det nytter ikke noget. Nu stopper vi.
Og det der det der sker Der er jo Sådan set.
Et skift af fokus.
Hvordan mener du skifter fokus?
Ja det skal jeg nok komme lidt mere ind på fordi.
Man kan sige.
Når når det her hamsterhjul køre, så fokuserer.
Dine tanker og din din hjerne, din søde hjerne. Den forsøger at løse en masse problemer, og den fokuserer på det her.
Ja lige her tanker her hvorimod du sagde, hvis du er i gang med noget andet, så har du slet ikke tid til at tænke.
Ja.
Så er din hjerne i virkeligheden fokuseret på noget helt konkret, du laver, når du handler, sagde du altså når du gør noget.
Ja.
Og og Det er gode eksempler, men det generelle kan man sige. Det er jo Sådan set det skift af fokus, der sker, hvor hvor herude.
Det kan man kalde det ydre fokus.
Så tror jeg næsten, du kan regne ud, hvad det her er inde i hamsterhjulet.
Ja.
Ja.
Hvor man sidder bare inde i sin tanke og det bare kører inde i en.
Og hvad kan vi kalde det?
Altså hamsterhjulet lyder bare rigtig godt, men det Det er noget der sker indeni indeni mig når jeg ikke har den ydre fokus, må jeg give dig. Et eksempel er noget hvor det her.
Det må du gerne. Jeg vil lige runde den af fordi.
Hvis du yder foregår.
Hvis det ydre fokus er herude i verden, hvor du er i gang med andre ting, så hamstere. Det er det indre fokus.
Så er man inde i sit eget hoved og tankerne og bekymringerne og grublerierne.
Det er Sådan ligesom de 2 modpoler Der er.
Hvad var det for et godt eksempel du havde?
Jamen Det var Det var på den konference, jeg var på for nylig, hvor der var en af en af der var et oplæg, hvor han snakkede om. Det var noget med 4 tanker og han fortalte om hvordan der havde været ildebrand tror jeg i huset, og han havde hoppet op og sprøjtede ilden og og håndterede det altså fået den her ild slukket.
Og det det korte af en fik den slukket og alt var godt og så bagefter. Så begyndte han at sidde. Hvad nu hvis Det var gået galt og det der det kunne være galt? Og hvad nu hvis der var sket det og havde mine børn og pludselig fordi han ikke var i gang med at handle, så kom alle de tanker og kørte hvorimod mens han var i gang med at handle, så fyldte det overhovedet ikke noget. Alle de tanker de de kunne ikke være der fordi.
Han var i gang med at handle, og Det var bare for mig Sådan en åbenbaring, for når Jeg er i gang med at handle og gøre noget.
Så fylder, så kan de ikke fylde.
Så hvis jeg i stedet for at sidde og gruble og gruble og køre rundt og tænker og tænke.
Lige så snart jeg handler om det nu.
Ikke altid er så klogt, men så mens jeg handler, så kan tankerne i det mindste ikke fylde.
Så jeg skal bare gå noget?
Det er en super god.
Pointe Det er det jeg springer ud i noget og så går det galt. Og så falder jeg tilbage til at.
I det indre og flytter mit fokus tilbage ind i stedet for.
Ja.
Så.
Det lyder så dumt.
Synes jeg altså jeg kender det fra mig selv. Det her Karen og Jeg er fuldstændig overbevist om, at dem, der lytter med i kan nikke genkendende til det. Så så hvis spørgsmålet hvad hvad? Hvad gør man så? Fordi Vi har nok alle sammen de her bekymringer, grublerier og de tager magt over os ind imellem, men du har allerede fortalt mig en af en af nøglerne. Det var det med at handle.
Og det vil skifte fokus til at handle eller skifte til noget til noget andet, og så sker der noget andet, ikke også?
Og og Det er klart, når man handler, så begår man også en fejl en gang imellem. Sådan det. Det duer jeg gamle nok til at vide, at Det kan ikke være anderledes, så Det kan vi nok ikke ændre på. Altså vi kan ikke ændre på, at vi kommer til at dumme os en gang imellem.
Men tankerne om.
Før vi dummer os.
Det kan holde os tilbage.
Tankerne om når Vi har dummet os, kan komme til at blive til grublerier.
Ja fylde rigtig meget.
Og Det kan vi lave om.
Vi kan også nogle gange lære af Vores fejl. Vi skal bare ikke lade blive i det der indre fokus, så længe at vi aldrig kommer ud over stepperne igen.
Ja.
Giver det mening?
Ja det gør det. Det gør det Det er.
Mere håndgribeligt du skal. Der er ikke en mur du skal til at bryde ned.
Men Der er nogle tanker, du skal være mere klar over.
Og de stopper mig lige nu.
Ja Det er Sådan set en mur, men den er lavet af tanker og gudskelov er det meget nemmere at bryde ned end.
End en rigtig mur.
Så mener du, hvis jeg?
Fokusere mindre, hvis jeg lægger mindre vægt og tid og energi i.
De tanker, hvis jeg bare simpelthen flytter mit fokus. Jeg behøver ikke at tankerne skal forsvinde, fordi det gør de altså ikke. Jeg kan ikke skubbe dem væk, men når jeg handler, så er jeg jo nødt til at flytte fokus for at at at koncentrere mig om det jeg gør.
Ja.
Hvad er det egentlig slet lave det tankeeksperiment?
Hvis du nu gjorde det?
Næste gang du skal afsted?
Som du lige sagde, Der er ikke så mange tanker og hvis de dukker op så flytter du fokus på noget andet. Noget mere konkret.
Lad os bare lave det tankeeksperiment, men hvordan ville din eftermiddag så være hvis det lykkes?
Jeg vil få.
Flere konstruktive tanker Jeg vil få. Der vil være plads til mere konstruktive tanker om.
Ting jeg gerne vil hvad jeg kunne gøre ej, men Sådan en positiv planlægning.
Fedt hvordan?
Vi.
Ja, hvad siger du? Hvordan ville din aften være fordi?
Hvis du så kom afsted og og der ikke var så meget hamsterhjul, mens du sidder sammen med andre mennesker.
Så igen frem for at sidde og tænke, jeg må hellere være med at sige noget. Jeg må hellere være tavs.
Så er der ikke så mange tanker. Du flytter dit fokus hvad hvordan ville være hvis det kunne lade sig gøre?
Hvordan vil det løfte?
Det ville være mere.
Afslappende altså det vil faktisk være en afslappende aften i stedet for en der udmatter mig. Det vil bare være mere behageligt for mig.
Ja.
Og det vil ikke være Sådan, at jeg kommer hjem og er trængt mentalt.
Fordi når det jeg skal ud og være socialt, og Det er en fritidsaktivitet, og jeg ender med bare at blive træt og komme hjem og.
Og det så gør det ikke, at Jeg har lyst til at gentage det i min fritid.
Og vil det ændre noget i forhold til faktisk at kontakte nogen og sige noget.
Farvel.
Hvis du er ude og der ikke er Sådan nogle tanker, der hele tiden siger.
Lad være med at sige noget. Lad være med at afbryde dem. Jamen hellere være med at sige noget dumt. Hvad med dit? Hvad mon de tænker, hvis de tanker ikke fyldte så meget?
Ville det betyde noget for?
For at du vil det ville være mere behageligt afslapning, ville det også betyde noget for, om du faktisk sagde noget.
Ja, det kunne det nok.
Det er jo det nok i hvert fald fordi jeg ikke vil sidder overtænker overtænker og skal jeg nu sige det eller hvad skulle jeg sige? Og hvornår er det rigtige tidspunkt og og sige det og.
Og Jeg kan fortælle dig Karen, at at Jeg har Sådan en hjerne som dig også.
Den har jeg lyst til at lave det der skakspil som du også beskrev. Hvad nu hvis?
Og så er der 1 1 1 udvalg af muligheder nej hvad nu hvis det sker? Nej det skal vi undgå. Nej det her. Det skal vi også undgå så så min hjerne gør også det der, og Det er jeg sikker på, at alle menneskers hjerne gør på til en vis grad, men nogle gange så kan man blive fanget af det og jeg i mit liv har jeg været fanget af det mange gange.
Ja.
Jeg.
Det er faktisk helt ned til den her de her situationer her, hvor man er sammen med andre mennesker, og så sidder og tænker, ah.
Nej, det skal jeg ikke sige det her, eller.
Og det ender faktisk med lige. Pludselig er tiden gået, og så får man ikke sagt det, som man vil have sagt. Og måske var det klogt. Måske var det dumt. Måske var Det var det ikke noget særligt?
Men man får aldrig sagt det, og så kommer fortrydelsen. Det har jeg prøvet mange gange i mit liv. Jeg er holdt op med det.
Men Det er både Det er både Det er Det er mere med at man ender med ikke at sige noget, men så så er der de erfaringer, hvor Jeg har tænkt nej, hold nu op med det. Stop nu og sig det og så siger jeg det.
Og så falder det hele fra hinanden. Nu har jeg været modig. Nu har jeg handlet om.
Jeg har sagt noget og det ikke blevet.
Godt.
Så grunden til at du tænker så meget på den næste gang du skal sige noget hvad hvad? Hvad tror du Det er? Hvorfor, hvorfor tænker du så meget over det?
Jeg tror Det er fordi jeg virkelig gerne vil lære af situationer i livet, fordi Jeg har Sådan en holdning om, at ting sker for os, for at vi kan lære noget.
Og Det er i hvert fald noget, vi kan bruge Vores erfaringer til. Det er for at kigge på dem og tænke, okay, hvem lærer det jer af det her? Så kan det få lidt meningen at.
Så jeg.
Prøver, hvornår lærer man mest?
Altså Det har jeg fået at vide, at man lærer mest når man fejler.
Ja men men men tænker jeg hvad du har fået at vide men.
Hvad?
Hvad synes du selv?
Jeg synes ikke altid Det er sandt fordi Jeg synes sommetider det jeg så har lært eller taget ud af det. Det slår mig bare tilbage fordi så gør jeg det igen. Jeg har også brug for at sommetider så lærer jeg også noget af at det går godt.
Så når folk siger til mig, du lærer mest, når du fejler det. Det er ikke sandt for mig eller som synder, men.
Har du har du oplevet at du også nogle gange siger noget hvorfor de siger Det er rigtigt?
Det må jeg have gjort, men min hjerne er ikke særlig god til at.
At jeg. Jeg kan ikke pludselig hive noget ud nu for at fortælle dig.
Nej.
Men det det måske det må der faktisk sker ret tit.
Men Det er jo ret interessant. Ikke? Også fordi.
Du du har du har oplevet mange ting gennem dit liv, og som du siger der må have været nogle episoder.
Ja, men de de er svære at komme i tanker om, lyder det til end alle de andre.
Sidder ikke fast i mit hoved.
Hvorfor tror du?
At Det er Sådan at Det er de negative.
Dumme episoder der sidder fast og de de gode, Der er svære at komme i tanke om.
Ja jeg tænker en af grundene er måske at for at holde mig sikker, og det ryger nok helt tilbage til Sådan en overlevelsesstrategi. Det er, når det går galt, så skal jeg altså huske, hvad der gik galt. Når det går godt, så er der ikke så meget, så er der jo ikke nogen fare, så Der er ikke samme måde, at nu skal jeg huske, at Det var farligt, og jeg skal ikke gøre det igen. Der er det bare gået godt.
Det synes Jeg er en super god pointe.
Jeg, Jeg synes det forklarer jo rigtig meget.
Fordi.
Når du så går, går gennem livet her.
I dig Karen, det her.
Jeg ligner på en prik, og er du hos briller?
Det vil sige at undervejs.
Så er der rigtig mange negative.
Ting her.
Som følger.
Som det som det sidder?
Forfærdeligt ud, når du er færdig, tegner og tegner og tegner.
Og så stort.
Så er der de her ting, som gik godt.
Ja.
Check check.
Check hvad de er. De er for længst derude.
Ja.
Ja, de har ikke noget med noget at gøre længere, fordi det gik jo godt, men alt det der gik galt.
Det fylder det fylder.
Og Det er faktisk det, der forhindrer det i at komme herhen.
Ja.
Fordi og og jeg forstår godt hvorfor Det er Sådan, fordi Jeg tror Vores hjerner har en tendens til at ville lære af fejlene.
Ja.
Det er sikkert Sådan, Vi er blevet blevet kloge, så kloge, som vi nu er blevet.
Men Det er som om at den mekanisme igen bare kommer til at tage overhånd.
Ja.
Fordi så kan vi forstå hvorfor.
En hjerne bruger de her strategier, fordi hamsterhjulet er jo også en strategi.
Ja.
Det at tænke, hvorfor gik det galt? Og hvordan kan jeg gøre det bedre? Eller åh nej hvad nu hvis tanker?
Det er også strategier.
Ja.
Og de giver overlevelses mæssigt faktisk mening, men Vi er nødt til at have.
En højere bevidsthed til at kigge med.
Og gribe ind en gang imellem, fordi ellers så kommer det til at fylde for meget, så kommer det til at være den her.
Udgave her, hvor det simpelthen forhindrer egentlig at gøre noget.
Og Det er derfor jeg blev. Jeg var i jubel møde.
Det her jubel møde her da du sagde det der med nogle gange så siger du nu er jeg nede et hul. Det nytter ikke noget. Nu må vi gøre noget andet.
Fordi det de Det var jo lige præcis det det handler om.
At der griber du ind over for dit eget hamsterhjul den grøft som du har gravet dybt ned i, så griber du faktisk ind.
Og og det jeg håber som vi kunne prøve til næste gang. Det er at du bruger fuldstændig den strategi med at gribe ind.
Overfor.
Fortidens tanker som handler om.
Åh nej, det må ikke ske igen.
Men også over for de der. Hvad mon folk tænker tanker? Altså bekymringstanker så simpelthen du griber ind på helt på det der overordnede plan og lægger mærke til. Nu er jeg der igen.
Ja.
Men Det er derfor jeg spurgte lidt nysgerrigt til hvad hvad der så du tror der ville komme til at ske hvis det faktisk lykkes, fordi du har nemlig givet mig et godt eksempel på, at du faktisk gør det og og det.
Gør jeg det ikke?
Altså når du når du graver dig ned i hullet nogle gange, så siger du nu. Det nytter ikke noget nu er vi nu er vi gravet ned gravet nok.
Ja.
At at det giver så meget god mening. Jo at at man.
Man bliver ved med at tænke, at der må komme noget godt ud af det med lige at tænke over det en gang til.
Men Det er et spørgsmål, altså hvor mange gange skal man tænke det? Det her? Hvad mon folk tænker?
Altså.
Ja der sidder jeg Sådan set også fast altså der der graver jeg mig også ned i et hul fordi den tanke, den den den den er håbløs altså det. Jeg kan ikke lære noget af den. Jeg kan ikke bruge den til noget egentlig.
Og Det er lige præcis det her nå at opdage det, mens det sker. Der er nøglen ikke også at at du sidder og ser et eller andet socialt og så opdager gud.
Min tanke min tanke de spåner rundt nu i ring. Jeg sidder bare og tænker hvad jeg må hellere være med at sige noget.
Og Det er der, hvor Jeg kan relatere det til mig selv, at at Det har jeg faktisk prøvet. Det der. Jeg kan godt huske, hvordan Det er, og jeg holdt op med at gøre det.
Gjorde du det?
Jeg håber jeg gør det. Hvad tror du så der skete med mig, da jeg holdt op med at gøre det der?
Altså jeg tænker, for det første havde du det nok bedre? Altså det føltes bare rarere, og for det andet så havde du nok meget mere overskud til at handle på en måde som faktisk altså for det første at handle, men også at handle på en en måde, hvor du rent faktisk opnåede noget konstruktivt, at Det er det du gerne vil have.
Det ved jeg faktisk præcis det. Ja, Det er rigtigt, fordi Jeg har oplevet det, at nu nu du siger jeg mere.
Og og de det jeg får sagt er mere i tråd med det jeg faktisk mente.
Læg forstyrret af en masse andet under rigtig må jeg hellere sige tanker.
Ja så Det er mere rent bare Det var det egentlig gerne ville sige, og Der er også mere spontant, så Der er ikke nogen den her trælse mur af tanker der der der forhindrer mig i at gøre det.
Så Det er bare min oplevelse, men jeg kunne. Jeg håber at du vil få den samme oplevelse, en måde at at træne det her på.
Det er jo at at blive mere.
Mere klar over, når det sker, men også at at blive mere klar over, hvor er mit fokus lige nu?
Ja.
Så.
Så lige nu, der vil jeg bede dig om at bare.
Være fokuseret ud af lige nu, og der hvor du du nu er i det rum du er i.
Ja.
Så start med at at lægge mærke til det du ser.
Bare lade øjnene køre lidt rundt.
Ja.
Og uden at tænke alt for meget. Bare bare.
Det er svært, for jeg tænker konstant.
Men så så gør det på den måde, at du for eksempel tæller, hvor mange firkanter Der er.
Så Det er meget konkret.
Du kan bare lige se noget uden at tænke over det, mener du?
Ja men et trick kan være at du bare siger 1 2 3 tæl hvor mange firkanter Der er der hvor du er.
Ja.
Du vil ikke have tal, vil du?
Hvor?
Du vil have tal.
Der er mange altså alt er jo en firkant, når man virkelig Sådan kigger på det og tænker okay, men Der er også en firkant og Det er jo også en firkant så.
Ja nu er der.
Du bliver bare flere og flere altså der var 15 og nu er det 25 og hvis vi kigger derovre at der.
3 til og.
Ja.
Hvor er dine tanker hen lige nu?
Jeg tæller bare.
Ja.
Så det. Det er et godt eksempel på at flytte fokus til noget andet.
Men.
Må jeg komme med et men?
Ja jeg.
Endelig skal bare gøre det.
Men.
Men hvordan hjælper det mig med at.
Opnå det jeg gerne vil, når jeg bare sidder og afleder mig afleder min opmærksomhed på noget der ikke.
Hjælper det, men hjælper mig med det. Jeg vil altså at sidde og.
At jeg, Jeg vil gerne gøre noget konstruktivt.
Så ikke bare aflede min opmærksomhed.
Synes ikke det hjælper.
Mig Det er ikke Det er ikke et trick du skal bruge det. Det er bare det at hvem hvem bestemt hvad du kiggede på sagde du var mange.
Firkanter.
Altså Det var mig der bestemte, at nu nu gør jeg det. Nu prøver jeg det som du siger og kan, så gør jeg det og prøver det.
Og og og den eneste.
Det eneste Vi har snakket om i dag, Det er.
Hvad er det?
Du tænker på her?
Hvorfor vælger du at tænke, hvad møns folk tænker, hvorfor vælger du at tænke?
Hvad hvis der sker x hvad gør jeg så?
Hvorfor vælger du?
Åh nej jeg skal nå alle de her ting i mit liv. Jeg skal skynde mig.
Det, Vi har arbejdet med, Det er.
At det faktisk er en mur i sig selv.
Ja.
Giver det mening, Karen at?
At det faktisk er en strategi.
Der giver mening.
Overlevelses mæssigt.
Men det giver ikke mening i.
Sociale sammenhæng, når Det har det her.
80%.
Så ender det med at tage din energi.
Det gør det. Ja det gør det bestemt.
Og det det med at skifte fokus ud.
Når man skifter et fokus ud. Det kunne være helt konkret til faktisk som du selv sagde. Når du er i situationen, så skifter du faktisk fokus mere ud.
Du sagde, Det var meget værre, inden du kommer af sted.
Ja.
Så så når du er ude, hvis du det sidste der skete Det var, at den her type hamsterhjul tanker også blev mindre, fordi du valgte at tænke.
Hvad skal jeg sige i stedet for? Hvad mon folk tænker?
Om det jeg siger.
Ja Det kan jeg godt se. Det er en mere konstruktiv tanke og sidde og.
Tænke lidt over, hvad jeg godt kunne sige eller at sidde og bruge krudt på.
Hvad er folk tænker som altså det virker. Det hjælper mig overhovedet ikke.
Hvorimod hvis jeg sidder og tænker, okay, hvad kunne jeg finde på at sige? Det var Sådan lidt mere konstruktivt.
Så Der er 2 steder din dit hoved kan pege hen.
Det kan være inde i tanker, eller Det kan være ude i virkeligheden.
Men så er der faktisk en tredje ting.
Vi kan kalde det omtanke.
Det er hvad tænker?
Folk, hvis jeg siger noget.
Hvad nu hvis det tanker om de andre tanker?
Og Det er dem, der kører i ring, ikke også?
Jo men tanker bare om hvad skal jeg sige nu?
Det rene tanker eller anden forstand?
Det er i hvert fald, Det er den måde, Jeg har oplevet det på. Jeg ved ikke om det det giver mening for dig, at så er man på.
Ja.
Taler med, og Det er.
Faktisk en.
Høre hvad der bliver sagt tænker hvad hvad skal jeg nu sige? Jeg tænker ikke åh nej, det må jeg ikke sige. Tænk nu, Det er lidt som om det bliver pakket ind i en masse watt eller en pakket ind i en masse.
Andet giver dem, det tager omtanke.
Det, Det kan jeg godt se det giver mening, fordi når du når du siger det med de rene tanker og du siger Det er faktisk en form for.
At nu handler jeg.
Ja.
Og og.
Nu er jeg II situationen Jeg er på. Jeg er i gang med at handle og det handlinger, selvom de også er tanker om, hvordan skal jeg handle så det ikke?
Tanker om, som ikke nytter noget som at sidde og tænke. Jamen Det var også dumt af dig, ligesom som jeg beskrev for at det, at jeg sidder, og så kan jeg se, jeg ryger ned i hullet og så siger jeg nej hold op med det, fordi der kommer du i hvert fald ikke noget. Det er ikke at planlægge, hvad gør jeg hvad? Sådan hvis Det er simpelthen at ryge ned i et hul af gamle ting, som du alligevel ikke kan gøre noget ved, så Jeg kan godt se det der med, at når jeg sidder og tænker.
Så Det er ikke alle tankerne er Der er dårlige, men de tanker der Der er.
Altså ja som du siger rene tanker. Det er faktisk handle tanker.
Så Jeg synes den som en god måde at tænke på det på, at Det er det tanker der har fremdrift på en eller anden måde. De går fremad.
Og de andre går i ring?
Ja.
Og i virkeligheden så så det. Der er ikke nogen særlig tricks, eller.
Teknikker.
Men Der er der, er det at gå mere bevidst.
Mere bevidst om du er i hullet eller i en cirkel tanker. Ja.
Ja, men der kan vi godt stadigvæk bruge det, vi gjorde lige før, med at du bliver mere bevidst om, hvad der sker i dit hoved.
Så så hvis du gerne vil have en øvelse som som du kunne gøre konkret, så er det.
Nu prøver vi at være.
Mere bevidst om, hvad du så?
Ja, jeg ved ikke om Der er også er lyde der hvor du er. Er der nogle lyde udover?
Det er der ja altså Der er ret mange mennesker, så Der er jo.
Nok øjnene engang.
Så prøv at lukke øjnene en gang.
Så lige nu.
Uden at tænke for meget, så bare lægge mærke til de lyde Der er.
Så ligesom før.
Da du skiftede fokus mellem det du så firkanter.
Så lad dit fokus skifte rundt mellem forskellige lyde nu.
Ja ja så er jeg meget mere end nuet altså.
Og så skifte til at kigge rundt igen.
Og hver i nuet med det du ser.
Ja.
Og så lukke øjnene igen.
Og så bare være i nuet med dine tanker uden at gøre noget ved dem. Bare Sådan lige inspicere. Hvad er det for nogle tanker Der er nu?
Nu sidder jeg og tænker over, hvad er det, jeg laver, og hvad er det, jeg i gang er? Og hvad er det for en øvelse og.
Du er opmærksom og bevidst om, hvilke tanker Der er i gang.
Det var lige præcis det.
Og Vi har jo tanker konstant. Det er som om nogle gange så er det en lille bitte bæk der bare flyder forbi nogle gange en brusende flod af tanker.
Ja så så Der er hele tiden noget.
Men, men det handler om det her lille helikopterperspektiv. De der 2 øjne er tegnet op II toppen af tegningen om at flytte lidt lille musse, smule mere bevidst om.
Hvad der bliver tænkt.
Ja, der bliver tænkt at din søde hjerne, som gerne vil forstå verden som gerne vil forhindre dig i at gøre noget dumt lærer fortiden. Men du har også en evne til at være bevidst, og Det er den Vi skal bruge til det her.
Ja ja, det giver mening.
Du kan træne den helt konkret til at træne fokus på den her måde med sanserne. Du kan også træne det nævnte du lige giver nu her. Der skal ikke mere til end det, at du bare lige lægger mærke til. Hvad tænker i egentlig lige nu?
Ja.
Og og Det er den evne du skal bruge næste gang du er derhjemme.
Og så opdage, nu har jeg vist brugt.
Rigelig tanker på.
Men på ikke at komme afsted, eller hvad der kan gå galt. Det kunne være et eksempel fra fra Vores tegning.
Ja.
Mens du er afsted?
Så flyt fokus til som vi snakkede om de rene tanker, dem der handler.
Ja så lader de lader de andre være.
Nu får jeg faktisk lyst til at gå ud og prøve det af.
Og tage derhen om det faktiske i morgen aften.
Om genialt.
Så igen fredag.
Aften.
Ja, men nu får jeg faktisk lyst til at prøve det af.
Det er det vi Det er, det vi tager fat i næste gang, Karen.
Så jeg sender dig lige et par.
Par ting altså de her øvelser vi lige snakkede om.
Og så har du dem, og så skal du selvfølgelig prøve det ude i virkeligheden.
OK det gør jeg.
Så hvad vil du sige du?
Det er så fedt at for mig at høre. Nu får jeg faktisk lyst til at komme afsted. Det er fantastisk hvordan? Hvad vil du sige du tager med? Altså har du fået noget brugbart med.
Ja Det er jo måske at du pointerede det der med at Jeg har faktisk brugt den evne til at kigge på nogle tanker der går helt skævt og sige hold nu op med det, for du kommer ikke nogen vegne. Hold nu bare op med det. Lad vær at når at du siger at ved du hvad Det har vi jo faktisk gjort.
Og når jeg så tænker tilbage jamen Det er jo rigtigt nok. Det har jeg brugt, og den strategi har jeg faktisk brugt før.
Jeg har bare ikke brugt den. Jeg har kun brugt dem til en lille brøkdel af tankerne, som jeg nu efterhånden ved, at de duer. I hvert fald ikke. Jeg har ikke tænkt videre end at hold da op. Jeg kunne faktisk bruge dens strategi.
På en masse af de andre tanker det det som at da du da du sagde det så tænkte jeg nå jamen okay det kunne jeg jo også gøre.
Det kan jeg ikke. Det har jeg jo gjort før.
Fedt.
Ja.
Det, det kunne måske blive det her hårde moment som du selv nævnte du havde fået med med det her med ham, der snakkede om en ildebrand og så tankerne om ildebranden.
Ja.
Og så kan man forestille sig helt frem til den den dag Karen hun sidder og tænker tilbage på sit liv.
Jeg er glad for.
Der var det skift der.
Ja.
Ja, og Det er egentlig ikke et kæmpe skift, kan jeg godt se.
Og når du siger det ikke er et kæmpe skift, er det så fordi det ikke kommer til at betyde særlig meget, eller fordi du mener det bliver.
Det er jeg mener at Det er ikke som om Det er noget helt nyt. Jeg skal lære, som jeg aldrig har gjort før, og nu er det noget helt, jeg slet ikke er vant til, og det kræver en masse øvelser og en masse læring og altså er ret stort. Det er egentlig bare du har gjort det her før. Du ved godt hvordan du gør det. Nu skal du egentlig bare overføre det du allerede ved.
Til en anden situation.
Og så virker det ikke nær så uoverskueligt, fordi så er det ikke som om jeg skal lære noget forfra.
Nej fedt.
Det, Det er jeg rigtig glad for, fordi mange har jo den her oplevelse af nå men.
Mit liv sker bare for mig og jeg. Jeg er, som Jeg er.
Og vi kender også den her metafor, men man kan ikke se skoven for bare træer.
Og og Det er faktisk nogle gange det, Der er så snublende enkelt.
At, Det er det mest oplagte.
Jeg tror også det der med forandring altså man tænker, hvis man for eksempel går til terapi eller man, at nu skal jeg til at gøre noget helt andet, og det vil kræve en masse.
En masse mere end end.
Og og når det så egentlig viser sig, at jamen det ved du kan jo bare bruge alt det du allerede ved, og så er det ikke nær så uover.
Muligt.
Præcis. Det glæder jeg mig til at høre, når du har været afsted i morgen og fredag.
Næste gang, det skal jeg nok komme med jer.
Fedt jamen det bliver spændende.
1000 tak Karen jeg stopper lige optagelsen og så runder vi lige af men 1000 tak for for denne runde.
Det var den 1 session med Karen. Jeg håber du synes Det var spændende at høre hvordan det rent faktisk foregår. Jeg har stort set ikke klippet i det, så Det er meget den proces der der foregår, hvor vi altså dykker ned i ting og vi taler om ting og vi finder frem til nogle ting, som can allerede gør som vi kan bruge.
Så Det er ikke meningen at at Karen hun skal blive et fuldstændig nyt og anderledes menneske, men måske bare finde nogle strategier, som som måske virker bedre for det hun faktisk gerne vil opnå.
Vi vender tilbage til Karen i senere episoder, fordi Vi skal selvfølgelig også følge op på, hvordan det så er gået med det, hun nu har fundet frem til i dag.
Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre der kunne være interesseret i at høre om metakognitiv, psykologi, terapi og mindfulness.