Marie har stress - session 1, 1. del

| 27. August 2023

#11: Marie har stress - session 1, 1. del

Published: Aug 27, 2023
Download As: MP3
Rate on iTunes
Metakognitiv terapi med Marie som er sygemeldt med stress, første del
I dette afsnit af Den metakognitive podcast møder du for første gang Marie som har stress. vi hører om hvad hun har fået stress af og finder ud af hvordan hun godt ved at hendes tanker og bekymringer gør stressen værre, men hun ved ikke hvordan hun skal ændre det.
Stress
Stress

Følg Den metakognitive podcast på youtube

Transkription

Den rå transkription foretaget af Transkriptor.

Velkommen til den metakognitive podcast.
Der handler om metakognitiv psykologi.
Metakognitiv terapi og mindfulness.
Igen, velkommen tilbage til den metakognitive podcast.
Jeg hedder kim ole, og jeg elsker at udbrede kendskabet til
de her metakognitive principper og metoder.
Det er nogle metoder og principper, vi alle sammen kan bruge
i Vores daglige liv.
De fleste af os oplever tankemylder de fleste af os oplever,
at vi kan blive stressede.
Vi kan opleve nogle følelser som for eksempel angst, som bare
kommer nærmest af sig selv.
Opleves det som.
Men den metakognitive måde at forstå, hvordan det her opstår betyder,
at vi kan Sådan ligesom se igennem, at det ofte
er en en overtænkning, der finder sted, at vi kommer
til at bruge den her kloge hjerne igen og igen
og igen på at forstå os selv og reflektere, og Det kan give de her problemer som stress, angst og depression.
I de næste 2 episoder der skal du møde Marie som
har stress og jeg håber at du kan lære noget
af at høre den her session uanset om du selv
arbejder med mennesker eller selv har stress.
Så vil du nok kunne genkende nogle af de ting, vi
kommer frem til.
Marie, hun er.
Meget reflekterende, og hun taler her i starten om, at hun
egentlig godt ved, hvad stressen kommer af, at hun tænker
meget, og at hun på en måde ikke rigtig kan
stoppe det igen.
Det ved jeg jo fra mine andre klienter, at Der er
mange der har det Sådan.
Så når man arbejder med stress i metakognitiv terapi, så handler
det netop om, at i den stressende egentlig kommer af.
Men ofte så vil der være rigtig mange tanker, og Det
er det, vi prøver at afdække her i den.
Den her episode her så den.
Den her episode er altså den 1.
Halvdel af min session med Marie.
Så lyt med og hør, hvad vi kommer frem til her,
når vi nu finder ud af, hvad Marie stress egentlig
er opstået af og består af.
Så velkommen til Marie.
Tak du du nu deltager i den metakognitive podcast velkommen til.
Jeg ved jo ikke noget.
Vi har kun lige mødtes for 5 minutter siden og aftalte.
Nu trykker jeg på record og så går vi i gang
så det her.
Det er metakognitiv terapi.
Ved du noget som helst om det i forvejen?
Lidt Jeg har læst en lille smule af pia callesen tror
jeg hun hedder ja og så så du ved jeg kender til.
Terapi i det hele taget en lille smule til metakognitiv terapi,
men ikke så meget.
Fint men men Det er meget ret, så så ved jeg
ligesom hvad hvad dit udgangspunkt er så så Der er
jo nogle nogle måder at arbejde på.
Især med tanker på.
Det er rigtig meget det vi arbejder med II metakognitiv terapi,
så det vil du nok opdage.
Jeg spørger en del til.
Må jeg høre Sådan, hvis Vi skal bare skal sætte et
par ord på på hvorfor du overhovedet gerne vil være med?
Hvad er det du gerne vil have?
At ændret eller set på dem?
Jamen.
Faktisk er jeg lige blevet sygemeldt på grund af stress symptomer.
Og Jeg har jo godt.
Og har godt vidst længe altså Jeg har haft deres symptomer
i lang tid i det hele taget.
Og.
Ja altså jeg jeg jeg Jeg synes det der med netop
med tankerne med at at lære og ikke blive så
altså jeg oplever når jeg jo mere jeg kommer op
i mit hoved, og jo mere jeg ligesom sidder fast
deroppe jo mere.
Stresset bliver jeg eller jo mere så.
Så bliver det ligesom Sådan en selvforstærkende, der jeg nærmest ikke
rigtig kan komme ud af det igen.
Ja.
Hvor er det og og så han kan miste lidt kontakten til.
Til min krop og til mig selv og til alle de
ting, som egentlig godt ved er, er gode for mig.
Men men, men Jeg har svært ved at mærke det, fordi at jeg.
Er meget oppe i hovedet og i tankerne, og i Sådan en.
I et forsøg på at kontrollere af mine egne oplevelser også.
Det er Sådan lidt et et forsøg på at prøve at kontrollere.
Ja alt.
Så du siger du, du kan mærke stresssymptomer, men du sagde
også et eller andet til, at Det var svært at mærke.
Kroppen kroppen eller deltager?
Altså ja altså Jeg kan Sådan.
Nogle gange kan det være nemmere for mig bare at være
oppe i hovedet.
Altså det bliver på en måde også lidt en flugt tror jeg altså.
Hvor at at det kræver noget andet af mig, hvis jeg
Sådan skal mærke og være tilstede og, og når jeg
først er i det der Sådan.
Det sted, hvor jeg hvor Jeg har de her stresssymptomer, eller
hvor jeg oplever, at jeg ligesom er kommet over en
eller anden grænse, så har jeg så ligesom om, så
så er der en del af mig, der kæmper.
Altså Der er ligesom helst bare vil blive der i hovedet,
selvom at jeg ikke har lyst til at blive der,
hvis det giver mening altså, og den del af mig
har svært ved så at at mærke krop og sanse og omgivelser.
Og altså så lukker jeg ligesom ned for de ting, som
egentlig er det, som jeg oplever.
Ville kunne hjælpe mig til at komme ud af hovedet igennem.
Få det.
Bedre.
Det sker meget god Sådan overordnet.
Jeg forstår ikke det hele detaljer, men det kommer jeg til
at spørge til.
Men hvad er det du så håber og få ud af
af de her metakognitive sessioner Vi skal have?
Jamen.
Jeg håber jo ligesom at få få nogle redskaber til og.
Og slippe det her mønster altså det her mønster med at
at prøve at altså jeg oplever at det handler om
tillid og kontrol.
Og Jeg vil gerne være mere i tillid og og Sådan
afslappet tilstand end i den tilstand, hvor jeg føler, at
jeg skal kontrollere og styre og planlægge og være på
forkant og alarmerede.
Begreber og alt Sådan altså.
Så jeg tager.
Til.
Hvad tilliden til altså.
Det er jo bare Det er tillid til at til livet
kan man sige altså tillid til at at.
At jeg ikke behøver at at gå og være bange eller
utryg eller usikker, og at du ved.
Det er måske ved jeg det.
Ja, nu skal vi vide hvad?
Så så dit ønske Sådan Det er at du.
Hvad hvad?
Hvad er nu er du sygemeldt?
Siger du med stress?
Og hvad er dit dit?
Dit håb eller ønske til at der kunne komme ud af det her?
Jeg ønsker jo.
Er jo at.
Og ikke at skulle være i stress tilstand altså og slippe
nu kan slippe af med.
Jeg oplever, at stressen er jo en reaktion på et handlemønster
Jeg har, eller hvad man skal kalde det altså en
tilgang Jeg har, og Det er den tilgang, som jeg
bruger beskriver omkring kontrol og Sådan altså og tanke og
forsvinde oppe i hovedet.
Og lægge.
Erstat den tilgang med en anden tilgang.
Så jeg ikke ender i det, så jeg ikke ender i stress.
Ja så så du har en en.
En klar forventning om, at at stressen den opstår på grund
af den her kontrol og og være oppe i hovedet.
Er det det, du du tænker?
Ja.
Yes.
Så så man, men det grundlæggende ønske.
Det er altså selv om du kunne være i hovedet.
Det kan du sikkert godt lide hvis du hvis du ligesom mig så.
Så er det Det er Det er selve stressen, vi arbejder med, eller.
Det ved jeg.
Men Det er mere fordi du vil gerne ud af dit hoved.
Det er dit ønske.
Og Det kan da også godt være, vi kan arbejde med det.
Altså mit ønske er jo at have det godt.
Altså mit ønske er jo at skrives.
Ja.
Ja.
Hvor glad og afslappet og tillidsfuld og og ligesom bare.
Kunne være til stede i livet.
Ja.
Så hvad?
Hvad vil du?
Hvad ville være anderledes?
Nå, hvis vi lykkes med det her.
Jeg tror måske.
Du formulerer tingene på en anden måde, så jeg ved ikke,
om Jeg kan formulere det på den måde, som der
giver mening for dig, for jeg føler.
Det er nok ud af efterhånden.
Det er bare Sådan.
Så vi lige er enige om hvad hvad vi sigter imod,
hvad vi kommer i retning af.
Hvad ville være anderledes end konkret?
At have det godt.
Altså at jeg dagligt.
Det har du ikke nu kan jeg så næsten dreje ud,
at nu er du stresssymptomer og du er sygemeldt.
Ja altså, jeg føler at jeg Sådan.
På den ene side er jeg der mange ting der fungerer,
og Jeg synes Jeg er et bedre sted i dag
end Jeg har været tidligere.
Men men det bliver Det er bare tilbagevendende det her med,
at jeg oplever stresssymptomer og og altså lige nu oplever jeg.
Det er rigtig meget udløst af mit arbejde, men Det er
noget jeg genkender fra tidligere, og det ligesom er et
sted jeg ender.
Ja ja, for Det er jo faktisk mit næste spørgsmål Marie
at hvordan din.
Din hverdag ellers ser ud altså.
Hvordan med familie venner Sådan helt overordnet hvad?
Hvordan ser det ud?
Jeg har en søn på 16 år, som jeg alene med
hans far bor i Colombia.
Og.
Ja, Det har ligesom været ham og mig de sidste mange år.
Jeg har ikke en.
Kæreste.
Jeg har rigtig mange gode venner.
Rigtig glade for mit Sådan mit netværk.
Min mor bor i Vestjylland Jeg har 2 søstre som Sådan
ser hinanden af og til min far.
Han døde i 2015 og jeg bor i København og.
Og og Sådan du ved, har klaret meget mig selv på
en eller anden måde, og jeg føler også, at det,
at jeg oplever også, at de har stress symptomer også
er en reaktion på.
Og og oplever, at Jeg har stået meget alene det.
At skulle klare tingene selv.
Og så.
Når vi snakker du snakker i starten om at at de har stress.
Symptomer har været længe undervejs så det Det er Det er
Sådan lidt over over år vi snakker om eller okay.
Og så er det ligesom været bare været bedre i perioder, men.
Men tilbage.
Ja og og Der er jo Der er mange der der
tænker at stress det kun er travlhed og Det er
jo en som du også sagde, Det er det du sagde arbejdspres.
Men Jeg vil også generelt sige Det er jo pres man
har II livet og Det kan jo komme alle steder
fra Det kan komme fra arbejde.
Det kan komme fra ens privatliv, men Det er det samlede
pres i en eller anden forstand som som udløser en stressreaktion.
Det er Sådan jeg.
Jeg prøver at arbejde med det på, altså at vi Vi
skal finde ud af hvordan du bedst muligt kan håndtere
det pres, der nogle gange er i dit liv.
Og så kan det jo godt være at Der er noget
der skal laves om i dit ydre liv.
Det de ydre rammer.
Det har jeg ingen anelse om.
Det er ikke det, Der er min opgave.
Jeg vil tilstræber og ruste dig bedst muligt.
Hvad man kan sige, hvad jeg kalder det indefrakommende stress altså
at at Der er forskel på hvordan man hvordan man
håndterer det pres der nu engang er i ens liv.
Ja, og Det er det metakognitive rigtig godt til og og
egentlig ruste en til.
Ja altså.
Og nu er vi ikke begyndt at snakke om overhovedet, hvordan
Det er for dig.
Men Sådan helt generelt, så ser jeg lidt Sådan den metakognitive
metode, som som det at.
Hvis man forestiller sig, at man simpelthen kører sin sin sin
bil i første gear.
Det er nogle gange hele vejen også på motorvejen.
Det er lidt det den, den mekanisme, vi kan sammenligne med,
at hvis man bliver presset nok, så reagerer man ofte
med Sådan et meget voldsomt modpres på en eller anden måde indefra.
Og Det kan godt nogle gange blive en en voldsom stressreaktion,
så Det er Sådan helt overordnet, hvis vi bare kunne tænke.
Hastigheden lidt på den indre motor, så kan man også have
bedre mulighed for at håndtere det der nogle gange er.
Ja.
Men jeg foregriber, hvad Vi skal arbejde med Marie.
Det er bare Sådan, så har du en ide om hvordan
jeg, hvordan jeg ser stress Det er.
Umiddelbart en en sund reaktion på et pres, men når det
bliver til langvarig stress, så begynder det at at være
noget, Vi skal se på, om vi kan håndtere på
en anderledes måde.
Så nu ved jeg jo så, at Det er arbejdsro.
Der er den primære årsag til din stress, så kan du
give os lidt ved os, ikke fortælle det i detaljer.
Altså hvis Der er noget meget personligt, men men det Der
er relevant for så det Vi skal arbejde med.
Er det for nogle tanker der?
Ja.
Typisk er vi hos dig.
Altså det passer meget godt ind i det du lige sagde,
fordi jeg oplever egentlig heller ikke på arbejde og dem.
Det er mængden af arbejde, der stresser mig, men Det er
rammerne omkring det.
At fordi at.
At det der har stresset mig på mit arbejde, at Jeg
har stået meget alene med mit arbejdsområde og mine arbejdsopgaver,
og jeg føler ikke rigtig.
Jeg havde jeg føler havde nummeret ansvar og ikke rigtig nogen
at dele ansvaret med.
Og på den måde har det jo også så reflekteret tilbage
på noget Jeg har oplevet i mit eget privatliv.
Så det der med så, hvor jeg egentlig føler, at jeg var.
Ja altså at.
At lige pludselig opleve det samme pres på arbejdet, som i
privatlivet har, tror Jeg har været med til at at
gøre det, at at Jeg har reageret, som altså at
Det har været udløsende, eller hvad vi nu skal sige.
Konkret har du?
Har du nogle en episode hvor hvor der Sådan ligesom starter
en masse tanker nu har du afsløret for mig at
du er meget af din dine tanker, så det jeg
tænker Vi skal prøve at kortlægge hvad Det er.
Har du en episode hvor hvor du egentlig er i gang
med indtil noget og så så så er der noget
der ligesom trigger en masse efterfølgende tanker og hvor du
ender op i dit hoved.
Jamen.
For eksempel kan det være at Vi skal i gang med
en eller anden ny indsats eller et projekt, og så
er det ligesom mig, der har hovedansvaret for det, og
jeg prøver at gøre mig nogle tanker om, hvordan skal
det her se ud?
Men men men jo med en forventning om, at Det er
noget, der skal løftes i fællesskab, fordi ellers så.
Vil det være være simpelthen at?
Du, jeg ved ikke.
Nu finder jeg på noget, at du sidder på kontoret og
så tager du telefonen, og så kommer det eller eller
er det når du læser noget på en e mail
eller har du noget meget Sådan specifikt en situation?
Som gør, at du ender op i dit hoved.
Men det jeg ville sige Det var, at når hvis vi
så, når vi så for eksempel, så mødes nogle kolleger
og måske en leder og skal tale om, hvordan skal
det her udmøntes?
Og så oplever jeg ligesom folk der Sådan tænker nå men.
Altså at de ligesom kigger til mig på nå men det må det.
Må du ligesom vide.
Det må du ligesom have styr på og jeg.
Kigger på dig og så.
Forventningen er, at Det har du styr på.
At det skal jeg ligesom have styr på og sørge for.
Og inden i mig, så tænker du så der.
Jamen Jeg har den oplevelse indeni, men Det har jeg ikke.
Forudsætningerne for at have styr på Det er ikke mig, Det
kan jeg ikke, Det har Det kan jeg ikke.
Og så er det, at Der er det der clash mellem,
hvad jeg oplever.
Der bliver forventet udefra, og hvad jeg.
Synes.
Er rimeligt og giver mening indefra og så.
Det trigger sindssygt den der følelse af stress.
Godt.
Det er lige præcis den vi gerne vil have fat i
jo hvad er det så der der ligesom er når
du er inde i dit hoved?
Hvad er det så du tænker videre over der?
Fordi det?
Hvordan hvordan?
Jeg skal løse det altså hvordan hvordan skal jeg det an?
Hvad gør jeg nu?
Det gør jeg faktisk altså.
Og når du siger, hvordan skal jeg løse det, så er
det de helt konkrete arbejdsopgaver, som du forventes at.
Løse altså hvordan skal jeg gribe det an?
Hvordan skal jeg gå i gang med at løse det?
Er Der er altså er der nogen Jeg kan vende mig imod?
Er der et eller andet Jeg kan?
Altså lave en eller anden plan eller et eller andet.
Ja.
Men en del af mig kan have lyst til bare at
altså bare gå, altså bare komme væk.
I virkeligheden.
Det er det, Jeg har lyst til.
Det er når jeg når Jeg er der så så, så
har jeg egentlig lyst til bare at komme væk fra
det, egentlig bare at sige Det kan jeg ikke farvel?
Men, men det føler jeg ikke er en mulighed, og så tænker.
Jeg.
Hvad gør jeg så?
Ja.
Og og en altså at opleve det en gang imellem ville
sikkert være fint.
Man har oplevet det igen og igen og igen.
Det er der hvor det så bliver formuleret og til sidst
så føles det fuldstændig uoverskueligt.
Ja.
Så det.
Hvordan er det du får?
Du sagde Det var en meget tydelig.
Stress respons der kom der.
Hvad?
Hvordan mærker du din stress respons?
Altså Jeg har nu.
Jeg kan ikke huske om jeg også altså det lige nu
og som Det har været her, og som Jeg har
oplevet tidligere, så bliver jeg meget svimmel.
Altså jeg får Sådan en susen i hovedet og Sådan en
følelse af at jeg følelse af at kunne vælte bagover altså.
Og jeg sveder og bliver Sådan du ved varm og uro
og så rigtig meget uro i kroppen.
Ja.
Og og Sådan.
Og så lukker også lidt ind.
Det er ligesom om Jeg kan ikke altså Sådan kognitivt lukker
lidt ned og så bliver lidt.
Det bliver ude af stand til Sådan helt at.
Fungerer ordentligt, føler jeg egentlig selv?
Ja hvad?
Hvad vil det sige altså fungerer?
Altså ligesom om Jeg kan ikke Sådan tænke over det.
Jeg kan ikke altså reagere altså ja, ligesom jeg bare lukker lidt ned.
Det Det er nogle gode eksempler på ja på et Sådan
man kan man kalde det en typisk stress respons at
en system er overbelastet.
Jeg tænker jeg.
At.
Det indikerer umiddelbart Sådan.
Ja, Der er bare tryk på din krop, forsøger at reagere her.
De her.
Tanker her det Det var Sådan meget problem fokuserede altså.
Det er Sådan helt konkret med.
Hvordan skal jeg løse den konkrete arbejdsopgave?
Er der andre tanker der Sådan også ligesom fortsætter så.
Altså mere bare det der med.
Jeg er ikke sikker på Jeg kan.
Er i stand altså at Jeg kan det jeg skal, og
Det er det der stresser.
Altså Det er den der følelse af.
Kan jeg klare det her kan Jeg kan jeg altså kan jeg.
Kan jeg det jeg skal?
Eller føler at jeg skal eller oplever, at Der er nogen,
der siger, at jeg skal.
Ja.
Nu nu tog vi udgangspunkt i en helt konkret situation på
arbejde, hvor hvor du bliver.
Der er nogen der peger på dig og siger Marie, det
skal du løse.
Det forventer vi, du kan, og så starter vi.
Det kan jeg ikke og det.
Hvordan skal jeg løse opgaven?
Men Jeg kan ikke løse opgaven, selvom jeg forventes at skulle
lyder Det er det.
Er det noget, hvor længe var det så?
Altså når du siger nu er inde i meget inde i
hovedet, hvor længe varer det?
Det ved jeg faktisk ikke.
Altså fordi lige nu føler jeg, at Jeg har været det
ret Sådan konstant i en altså.
Jeg har været en periode nu konstant stresset, så Jeg kan
ikke sige helt.
Det er forskelligt jo altså alt afhængig af hvor, hvor hvordan
jeg ellers altså hvor stressede Jeg er altså jeg føler
i mit Jeg har været på mit arbejde nu knap
2 år altså Det har været meget gennemgå.
Ottende.
Så så er det noget der, der fortsætter altså i løbet
af dagen, og også når du kommer hjem eller hvordan
hvordan du siger, når du er meget.
Inde i dit hoved det fortsætter, indtil jeg ligesom tænker på
noget andet, kan man sige altså indtil jeg ligesom kan.
Altså hvis jeg går i gang med noget andet, eller hvis jeg.
Ligesom formår at lægge det fra mig.
Og have mit fokus et andet sted, så kan jeg godt
gå ud af det ikke?
Og så er det lige så snart at jeg tænker på
det, at så kommer den der stress reaktion med det samme.
Har du nogle gode eksempler på det andet fokus der nu
tænker på noget andet?
Hvad kunne det?
Være kunne det jo være en anden arbejdsopgave, ikke altså eller
eller du ved, at man skal sidde og spise frokost,
og man kommer til at snakke om nogle helt andre ting.
Og så kan det jo selvfølgelig være.
Og altså.
Er det at Jeg har fri og skal noget andet er
sammen med nogle andre.
Det synes typisk når Jeg er.
Når Jeg er sammen med mennesker og bare hygger mig.
Og altså så er det ligesom om så kommer jeg, så
kommer jeg ud af de der tanker.
Når Jeg er selv så, så er det nemmere for mig.
Altså så er det ligesom så.
Ryger Jeg kan altså så kan de hurtigt blive tricket ikke
de der tanker.
Og hvad nu man?
Så så hvis du er alene, altså når du får dig
selv hvordan hvad er det så for en typisk situation
hvor du bliver tricket?
Jamen Det er hvis jeg kommer til at altså for eksempel
er det nu altså, at jeg kommer til at tænke
på nogle arbejdsopgaver, eller jeg kommer til at tænke på.
Det møde for eksempel, eller Det er den person sagde at
nå, men det.
Kommer de samme igen, altså at Det kan jeg ikke og.
Det hedder OK.
Og hvad gør jeg?
Hvad gør jeg altså Det er også den der.
Hvad fanden gør jeg?
Hvad stiller jeg?
Ja.
Godt.
Jeg prøver lige at skifte her.
Prøv lige at vise dig.
Hvad jeg sidder og tegner og grifler her.
Og så.
Og lige at.
Hotellet til dem der kun lytter med.
Men altså Jeg har skrevet nogle af de tanker ned som
som du har nævnt for mig.
Det er ikke sikkert du kan læse hvad jeg skriver, så
derfor læser jeg dem også op for dig.
Men altså vi startede i en situation hernede om at.
En forventning om, at Det har du styr på.
Marie Det har du styr på, og så er det ligesom
det der giver det der hedder en trigger tanke.
Ja.
Det har jeg ikke forudsætning, for Det kan jeg ikke.
Og Det er trigger tanken der så sender dig ind i hovedet.
Og så har jeg skrevet nogle af de tanker du skrev der.
Hvad gør jeg?
Hvordan skal jeg løse det?
Hvad gør jeg i det hele taget?
Og nu også sagde du er der nogen der Jeg kan
vende mig imod?
Var det ikke det du sagde også altså for hjælp fra.
Og kan jeg lave en plan?
Yes.
Og så så er der også nogle tanker, Sådan som er
mere Sådan personligt på en eller anden måde.
Altså Jeg har lyst til at komme væk nu.
Det kan jeg ikke.
Men samtidig.
Det er ikke en mulighed at komme væk.
Præcis og Det er rigtigt.
Så det, der giver den her konflikt, som du selv sagde,
hvad gør jeg så, når du ikke kan komme væk?
Og det føles uoverskueligt, og Jeg kan ikke det jeg skal,
kan jeg klart Det var nogle af de andre ting
du nævnte er det at rammer det Sådan nogenlunde?
Det synes jeg.
Og.
Hvis jeg forstår det rigtigt Marie, så er det jo.
Det er jo ikke en gang de kommer de her.
Nej nej, Det kan jeg bare i loop.
Kører i loop, og det tænkte jeg nok og og.
Så tegner jeg løbet her.
Og Jeg har for vane at kalde hele den her mekanisme her.
Fordi den har jeg jo set før, men har prøvet den selv.
Den kalder jeg for hamsterhjulet.
Så så her har vi altså en cirkel med alle dine
tanker indeni ikke alle, men nogen nogle gode eksempler på
de tanker, der kører i loop.
Det loop der.
Hvis vi bare skulle give et forsigtigt bud på, hvor mange
procent af din vågne tid Det er.
Altså at Vi er det. Hvad vil du sige? Er det 10% 90% er det. Midt imellem er din vågne tid for tiden.
For tiden.
Er du sygemeldt med stress?
Og jeg tænkte, Der er.
Nu øver jeg mig rigtig meget i ikke at være lige
så fanget i det.
Også fordi at jeg føler, at jeg ligesom er har handlet
og sagt til det går ikke, men.
Så derfor så er det på vej ned, kan man sige.
Ja Det er godt.
Måske 60%.
60% som Det er nu.
Ja måske.
Og så siger du, du er på vej ned, så hvad
var det inden du blev sygemeldt?
Eller inden det begyndte at se at gå nedad.
Måske 80.
Kan du mærke om det gør en har gjort en forskel?
Hvad sagde du?
Sagde du 75.
Jeg sagde ja Det er fordi jeg ikke helt ved det.
Ja, men Det er i runde tal, men vil du hellere have 75?
Ej, jeg ved det ikke.
Ja for din skyld skriver 75 til 80% for.
Og så sige.
60% nu.
Har du kunnet mærke en forskel så?
Jamen altså Jeg tror forskellen er at jeg føler mig ikke lige så.
Fanget.
Altså jeg føler lige nu føler jeg at der ligesom er
håb for og.
Og det gør, at det bliver bedre ikke?
Altså fordi at for der havde jeg bare den der følelse af.
Jeg må bare klare det altså jeg skal bare finde en
vej igennem det her, og samtidig kunne jeg godt mærke.
Det lykkedes ikke.
Jeg kan ikke klare det.
Det er for meget.
Jeg vidste godt, Det var for meget, men jeg kunne ikke
se en vej ud af det.
Så hvis vi nu lykkedes med at få.
Kom længere ned.
Jeg ved ikke om det skal være 30% eller eller hvad?
Hvad ville du forvente, så ville ske med dig?
Jamen så vil jeg.
Altså bare kunne nyde livet lidt mere.
Altså være måtte afslappet og være mere.
Altså.
Sådan.
Altså Sådan hele tiden bare at være i den der handlings.
Hvad skal der ske?
Hvordan skal vi klare det?
Hvad skal der ske?
Hvad skal der ske bagefter?
Hvad altså?
Og ligesom bare være til stede i livet.
Så det matcher nogenlunde det du sagde dit ønske med med
hvad der kunne komme ud af Vores metakognition er.
Fedt fordi så er vi meget enige.
Det var heldigt, altså fordi Det er faktisk også.
Det jeg ville foreslå ud fra det, jeg ved om om
om de her mekanismer her hvis vi nu prøver at
se, om vi kan skrumpe simpelthen den rå tid, der
bliver brugt i det her hamsterhjul her, så så er det typisk.
Et godt sted at starte.
Ja Det var så den 1 halvdel af maries session om
stress i denne her første del, der identificerer vi altså
hvad stressen består af.
Og som du kan høre, så havde jeg lidt svært ved
lige at fange maries begreber i starten, men Vi har
nu fået Sådan et fælles sprog for hvad Det er
Vi skal opnå og også et fælles sprog for hvordan
tankerne er bliver defineret hamsterhjul og den næste del kommer til at gå med selvfølgelig lidt flere detaljer på, men også hvordan vi kan bruge noget af det her til Marie kan få det bedre.
Det kommer du til at høre i næste episode af den
meta County podcast.
Du lytter til den metakognitive podcast.
Husk at dele med andre der kunne være interesseret i at
høre om meta, cognitive, psykologi, terapi og mindfulness.