Kursus i metakognitiv stresshåndtering

Kursus i metakognitiv stresshåndtering

Aktiv stresshåndtering med ReSTEAM

Kursus i metakognitiv stresshåndtering ud fra ReSTEAM konceptet. Du lærer at forebygge og undgå langvarig stress ved at Regulere Sanser, Tanker, Emotioner og Adfærd – Metakognitivt og Mindfuldt. Du håndterer og udnytter den sunde stress-respons til at kunne leve et aktivt liv men er samtidig opmærksom på dig selv og har redskaber til at undgå overbelastning.

Næste ReSTEAM stresskursus i Aarhus

Kontakt mig, hvis du er interesseret.

Hvad lærer du på stresshåndteringskurset?

 • Forstå hvad stress er
  • Hvad er den sunde stress-respons og hvad skaber langvarig stress?
 • Ro og afspænding
  • Du lærer at regulere din krop og dit sind mod mere ro ved at aktivere afspændingsresponsen
 • Tanker
  • Du lærer de metakognitive metoder til at genkende stressende tankemønstre og at forholde dig afkoblet opmærksom som modvægt til tankemylder
 • Sanser
  • Du lærer at være i nuet, at opleve dine sanser rent og få sund kontakt med kroppen
 • Følelser
  • Du får nemmere ved at forstå og være i dine følelser
 • Aktiv stresshåndtering
  • Du lærer hvordan du kan leve et aktivt liv og præstere samtidig med at du passer på dig selv
Metakognitiv stresshåndtering handler bla om at bruge sit fokus ud og at være i nuet fremfor at være i sine negative tanker hele tiden
Metakognitiv stresshåndtering handler bla om at bruge sit fokus ud og at være i nuet fremfor at være i sine negative tanker hele tiden

Stress

Stress er en længerevarende overbelastning som kan ske for alle. Ofte er det en kombination af arbejde eller studier sammen med familieforhold, der udløser langvarig stress.

Sund stress

Det er vigtigt at vide, at stress-reaktionen i sig selv ikke er skadelig! Faktisk er den umiddelbare stress en sund og naturlig reaktion og mange oplever den sunde stress som stimulerende og spændende. Det er den sunde, kortvarige stress, der gør at man er i stand til at præstere bedre med skarphed og koncentration.

Ulempen er, at krop og sind ikke er beregnet til at blive ved med at være i en stresset tilstand.

Langvarig stress

Langvarig stress opstår fordi den mest oplagte reaktion på belastning er at undertrykke symptomer på stress samtidig med at man arbejder hårdere. Det føles som om man lige skal over den næste måned, det næste projekt, den næste bakketop. Men på et tidspunkt siger kroppen og sindet stop og så kan der vente en periode, hvor man skal genopbygges.

Ved at lære aktiv stresshåndtering bliver man i stand til klare et rigt og spændende liv med belastninger og udfordringer uden det går så galt.

Angst

Langvarig stress og angst hænger sammen, så i en periode hvor man oplever forhøjet stress, vil mange også opleve at de bliver mere nervøse, ængstelige eller ligefrem oplever angst overfor noget, der ikke tidligere var et problem.

Depression

Udtrætningen under langvarig stress kan på længere sigt medføre at man får depression. Det er de samme mekanismer der gør sig gældende. Når man er depressiv er krop og sind som oftest fortsat under pres, så stress kan udløse depression men stressen fortsætter også under depressionen.

Hvad er ReSTEAM?

ReSTEAM står for Regulering af Sanser, Tanker, Emotioner, Adfærd - Metakognitivt og Mindfuldt.

Det er måde at forebygge og undgå stress der kombinerer både metakognitiv terapi, mindfulness og krop/sind metoder som f.eks. vejrtrækningsteknikker.

Stressbehandling med metakognitiv terapi

Kurset indeholder metoder fra metakognitiv terapi som er en ny og meget effektiv behandlingsform mod stress.

Metakognitiv terapi handler især om at se på hvilke tankemønstre, der skaber og vedligeholder stress.

Det er ofte bekymringer om hvad der måske sker i fremtiden, koblet med grublerier over fortiden fordi man ønsker at forstå hvad der er sket. Problemet i forhold til stress, angst og depression er at de negative tanker kommer til at skygge for alle de andre tanker. De tager koncentration, de kan sætte negative følelser igang og de trætter både krop og sind fordi nervesystemet overstimuleres.

Metakognitiv terapi bygger på mindfulness.

Mindfulness mod stress

Mindfulness er mental træning som træner hjernen til at være i nuet og observere sine sanser, tanker og følelser neutralt. På kurset lærer du nogle få mindfulness øvelser specifikt rettet mod stress.

De hjælper til

 • at styrke opmærksomhed, koncentration og fokus
 • at få fokus på noget andet end de stressende tanker
 • at træne evnen til at forholde sig passivt til tanker og lade dem passere
 • at få skabt en ventil til at slippe af med følelsesmæssige reaktioner og kropslig overaktivitet

Krop og sind

Udover at arbejde mentalt kan man også modarbejde stress-responsen med mere direkte metoder til at regulere kroppen mod ro og afspænding. På kurset lærer du nogle enkle kropslige teknikker til at skabe afspænding i musklerne og til at regulere dit nervesystems tilstand med vejrtrækningen.

Aktiv stresshåndtering med ReSTEAM betyder at du kan leve et aktivt liv hvor du har værktøjer til at håndtere og regulere stress
Aktiv stresshåndtering med ReSTEAM betyder at du kan leve et aktivt liv hvor du har værktøjer til at håndtere og regulere stress

Aktiv stresshåndtering

Kursets formål er at du fremover tager aktiv del i at håndtere stress når det opstår. Så kan du udnytte den positive og sunde stress til at præstere bedre. Samtidig er du mere bevidst og opmærksom på din krop og dit sind og har lært metoder til at regulere din krop så der ikke hober sig langvarig stress op.

Det gælder altså ikke om at man skal være i ro eller gå glip af et aktivt liv, tværtimod om at få mest muligt ud af livet!

Skal jeg vælge et kursus eller individuel terapi?

Inden du melder dig til, skal du overveje om du vil have mest gavn af at gå på et kursus med andre eller om det ville være bedre med individuel terapi.

På kurset kommer du til at arbejde med dine egne tanker og følelser, men ind imellem diskuterer vi i fællesskab. Man kan lære meget af at høre andre beskrive deres oplevelser. Ofte vil der netop være nogle mønstre vi har til fælles og det er netop disse, vi forsøger at ændre.

Hvis du er villig til at dele nogle af dine egne tanker og følelser og være aktiv på et hold kunne kurset være noget for dig.

Hvis du er meget privat og ikke ønsker dette skal du nok snarere vælge individuel terapi.

Pris

Kurset koster 2295,- kr. Det inkluderer

 • 4 kursusgange á 120 minutter
 • teori om hvad stress er og ikke er
 • metoder fra metakognitiv terapi og mindfulness
 • fælles øvelser
 • hjemmeøvelser og metoder
 • du får adgang til online materiale med vejledninger i alle øvelser
 • reminder dagen før hver kursusgang
 • gratis parkering
 • kaffe og te

Yogastudiet i Egå ved Aarhus

ReSTEAM metakognitiv stresshåndtering finder sted i Yogastudiet, Skæring Strandvej 3, 8250 Egå. Gratis parkering.

For det meste sidder vi på stole, men til nogle øvelser kan vi også ligge ned. Lokalet har stole med hynder, tæpper og yogamåtter. Du behøver kun medbringe noget selv, hvis du har særlige behov. Spørg hvis du er er i tvivl.

ReSTEAM metakognitiv stresshåndtering afholdes i Yogastudiet i Egå
ReSTEAM metakognitiv stresshåndtering afholdes i Yogastudiet i Egå
Yogastudiet, Skæring Strandvej 3, 8250 Egå

Reservér din plads

Tilmelding

Terapi kan hjælpe ved at give indsigt, strategier og redskaber eller give dig et andet perspektiv til at opdage det, du ikke selv kan se.