Bevidsthed og metabevidsthed i metakognitiv terapi

Bevidsthed og ‘jeg’-et

Vi mennesker har en særlig evne til at kunne være bevidste.

Vi oplever vores sanser. Vi oplever tanker. Vi oplever følelser, som er en underlig blanding af tanker og følelser. Samtidig kan vi være klar over, hvad vi oplever. Og vi er klar over, at vi oplever det.

Vi er dog ikke bevidste hele tiden. Det meste af tiden oplever vi faktisk uden at være bevidste.

Det kender du fra at du sidder på en restaurant og nyder maden - men du er ikke ret bevidst imens. Pludselig har du spist hele tallerkenen.

Du kan også være meget bevidst om at du sidder og venter på toget og din telefon er gået i stykker. Meget bevidst om at du keeeeeder dig.

Vi går ind og ud af bevidsthed, imens vi hele tiden oplever noget.

Meta-bevidsthed

Bevidsthed giver os også evnen til, mentalt, at træde et skridt baglæns og adskille sig fra det vi oplever. Vi har en tydelig oplevelse af at vi er adskilt fra verden. Vi har et ‘jeg’ - og det er dette jeg, der oplever verden.

Meta-bevidsthed er bevidstheden om at vi har en bevidsthed! Vi ved at ‘jeg’-et eksisterer og at dette jeg har nogle tanker og oplever nogle følelser. Fordi vi er meta-bevidste, kan vi vælge hvad vi gør med bevidstheden. Vi kan vælge hvor vores opmærksomhed skal rettes hen. Vi kan vælge hvad bevidstheden skal opleve og hvor meget vi skal være bevidste imens.

Meta-bevidstheden giver os evnen til at skifte perspektiv, til at reflektere over vores tanker, følelser … bevidsthed, livet og universet!

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi har som formål at øge meta-bevidstheden. Vi har metakognitioner som er de overbevisninger, formål og vaner vi har med alt hvad vi gør. Også med vores tanker.

Meta-bevidstheden gør os i stand til at være mere opmærksomme på de metakognitioner vi har - og måske at ændre dem.


Terapi kan hjælpe ved at give indsigt, strategier og redskaber eller give dig et andet perspektiv til at opdage det, du ikke selv kan se.