Kroniske smerter fjernes med Pain Reprocessing Therapy

Pain Reprocessing Therapy (PRT) er en metode til at gentræning af hjernens måde at opfatte kroppens signaler, så de ikke længere opleves som en trussel som skal give smerte.

I PRT anvendes såkaldt somatisk sporing (eng Somatic Tracking) som er mentale øvelser i at træne hjernen til at opfatte kroppens signaler anderledes, så smerterne mindskes og til sidst ophører helt. Endnu er PRT meget nyt, så der er kun få forskningsresulater, men PRT er manualiseret og evidensbaseret.

Kroniske smerter kan fjernes helt med PRT

Jeg arbejder med at fjerne kroniske smerter ved at kombinere metoden Pain Reprocessing Therapy (PRT) med metakognitiv terapi og mindfulness.

I et PRT forløb gentræner vi hjernen så kroniske smerter fjernes eller reduceres væsentligt. Du får indviduel vejledning i metoden til at udføre øvelserne derhjemme.

PRT-forløbet kan ske her i klinikken eller vi kan mødes online.

Jeg er uddannet i PRTPain Psychology Center.

Også som online videokursus

Du har også mulighed for at købe et online kursus med videoer og lydfiler, der beskriver hvordan man laver øvelserne i PRT. Her er du mere selvkørende - du får fra start alle lydfiler og nogle videoer, hvor jeg fortæller om hvordan du skal udføre øvelserne. Videokurset og individuelle samtaler kan supplere hinanden.

Om online kurset

Om indholdet i kurset

NB: Du skal naturligvis kun købe online videokurset, hvis du lider af neuroplastiske smerter.

Pain Reprocessing Therapy - Smerte gentræning

Pain Reprocessing Therapy (PRT) er en helt ny metode til at arbejde med kroniske smerter på.

Det føles som om det er er kroppen, der gør ondt. Man slår foden, og foden gør ondt. Man forvrider sit ben, og knæet gør ondt. Det virker som om det er nerverne der signalerer om noget gør ondt eller ej. Men smerter er en oplevelse som hjernen skaber.

Hjernen lægger mærke til kroppens signaler og vurderer om signalerne skal fortolkes som neutralt, behageligt, ubehageligt, alarmerende eller som en direkte trussel. Akutte ændringer skal hjernen reagere på - og så kan den skabe oplevelsen af smerte for at få én reddet fra en trussel. Det sikrer at man passer på og undgår at man kommer yderligere til skade.

Det fungerer fint for akutte smerter og for de smerter man oplever, mens kroppen heler efter en skade.

Når man har kroniske smerter, skyldes det derimod en fejlfortolkning af signalerne.

Kroniske smerter kan stamme fra en overreaktion i hjernen - en alarmtilstand der skaber overflødige men kraftige smerter.
Kroniske smerter kan stamme fra en overreaktion i hjernen - en alarmtilstand der skaber overflødige men kraftige smerter.

Bogen om PRT: Vejen ud af smerte

Alan Gordon og Alon Ziv har skrevet bogen Vejen ud af smerte som både beskriver Alan Gordons egen vej ud af kroniske smerter og som forklarer hvordan PRT virker. Det er en virkelig god selvhjælpsbog og mange har gavn af bogen alene.

Nogle har dog også gavn af at der er en PRT terapeut der forstår principperne og guider én igennem processen. Det kaldes den periode, hvor man udfører øvelserne og hvor hjernen trænes til ny funktion.

Min rolle som PRT terapeut og mindfulness instruktør

Jeg fungerer som en slags træner eller rådgiver i hvordan PRT fungerer. Jeg hjælper med at guide Somatisk Sporing og give dig praktisk vejledning. Undervejs har man ofte spørgsmål til om man gør det rigtigt. Nogle gange går man i stå og kan ikke rigtigt komme videre selv. Her er det godt at have en rådgiver.

Den såkaldte somatiske sporing er i høj grad baseret på teknikker fra mindfulness som er modificeret specielt til at træne hjernen ud af smerten. Da jeg også underviser i mindfulness bruger jeg naturligvis min viden herfra til at forhøje effekten.

Du får adgang til mine lydfiler til somatisk sporing. Desuden kan vi indspille nogle der er skræddersyet til dig.

Min rolle som metakognitiv terapeut

Når man lider af kroniske smerter fylder det som oftest meget i ens liv. Smerterne kan give begrænsninger og nedsætte livskvaliteten. Måske tænker man meget over begrænsninger og hvordan det kommer til at gå fremover. Det er også stressende og deprimerende at have smerter hele tiden. Der kan være angst eller uro forbundet med smerterne, bevægelser eller situationer som udløser smerter.

Her kan det være gavnligt at have en terapeut at støtte sig til. Jeg bruger metoder fra [metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) og Pain Reprocessing Therapy (PRT) supplerer derfor hinanden godt.

Kroniske smerter ved skader i kroppen

Man kan have permanente skader i kroppens væv, i muskler, knogler, led eller i nerverne.

Hvis der er skader i kroppen kan det ændre signalerne til hjernen, men ofte kan dette ikke forklare at smerterne er så voldsomme. Noget af smerten er altså en slags overfortolkning af signalerne.

I dette tilfælde kan man arbejde med at ændre på hjernens overreaktion på signalerne, som giver en alt for kraftig smertereaktion på mindre skader.

Det er også vigtigt at vide, at mange af de fysiske diagnoser, man kan få af lægen, viser at der er en form for skade i kroppen. Hvis man f.eks. får foretaget en røntgen eller MRI scanning af ryggen, knæet eller fødderne, vil de fleste faktisk have småskader og skavanker. Men langt de fleste oplever alligevel ingen smerter. Den samme fysiske skade kan give meget forskellige smerteoplevelser.

Andre har meget kraftige smerter uden man kan forklare det.

Kroniske smerter uden forklaring

Kroniske smerter kan opstå efter en skade som egentlig burde være helet. Kroppens væv er helet og skaden burde være væk men smerten varer ved eller er endda værre end før. Kroniske smerter kan også opstå helt uden forklaring. Det kan ske spontant eller over længere tid.

I disse tilfælde kan læger ikke se nogle permanente skader, der kan forklare de kroniske smerter.

Kroniske smerter der opstår af at bevæge sig

Nogle oplever at de har fået en kronisk smerte efter et vrid, et løft eller lignende. Denne bevægelse kan i sig selv ikke forklare en permanent skade eller voldsomme kroniske smerter.

Dette kan ske i en periode af éns liv som er presset eller stressende. Det kan være skilsmisse, stress på arbejdet eller problemer med økonomi eller socialt. Den indre stress kan få hjernen til at skabe fysiske smerter.

Neuroplastiske smerter

De skader, som ikke kan forklares, kaldes for neuroplastiske. Neuro, fordi det udelukkende foregår i hjernen. Plastisk betyder at de kan ændres.

Faktisk så kan du selv afgøre om det sandsynligt, at du har neuroplastiske smerter

Her er en checkliste for tegn på neuroplastiske smerter. Man behøver ikke have alle tegn, men man skal have flere af dem for at det er tegn på neuroplastiske smerter.

 • smerterne ændrer sig i forskellige situationer. De er måske væk, når du er distraheret eller hygger dig.
 • smerterne forværres af følelser og stressede situationer
 • smerterne kan komme af at du tænker på at bevæge dig på en bestemt måde eller at du tænker på nogle bestemte situationer - eller noget du skal
 • der er smerter mange steder i kroppen - også steder hvor der ikke er nogen fysisk årsag
 • smerterne kommer efter du har brugt kroppen på en bestemt måde - men først et stykke tid efter
 • smerterne opstod i en periode af dit liv hvor du i forvejen var presset
 • smerterne er symmetriske - samme sted i begge sider af kroppen
 • smerterne kommer og går

Neuroplastiske smerter kan forklares med en ond cirkel

Neuroplastiske smerter opstår af at hjernen opfatter kropslige signaler som en trussel. Der opstår derfor frygt som er hjernens måde at få én til at komme væk i en fart. Uheldigvis betyder frygten også at hjernen i sig selv bliver mere på vagt overfor nye trusler - og så forstærker den faktisk kroppens signaler. Det skaber endnu mere smerte, endnu mere frygt.

Det er en ond cirkel som vedligeholder sig selv.

Pain Reprocessing Therapy (PRT) arbejder direkte med at ændre frygten. Dermed stopper det, der får den onde cirkel til at snurre rundt, og smerten forsvinder.

Et helt andet liv, når kroniske smerter ikke længere fylder. PRT (Pain Reprocessing Therapy) kombineret med Metakognitiv terapi kan hjælpe.
Et helt andet liv, når kroniske smerter ikke længere fylder. PRT (Pain Reprocessing Therapy) kombineret med Metakognitiv terapi kan hjælpe.

PRT kombineret med metakognitiv terapi

På den måde minder idéen om metakognitiv terapi hvor det er tanker og overdreven opmærksomhed som kan skabe angst, stress og depression.

Man kan få stress, angst og depression af smerter og det kan gøre smerterne værre. Det giver altså en endnu større større ond cirkel som både involverer tanker, følelser og kroppen.

Det giver derfor rigtig god mening at kombinere metakognitiv terapi med PRT - hvilket er det jeg gør.

Smerterne er helt reelle smerter

Nogle tror, at bare fordi smerter er neuroplastiske, at de er skabt af hjernen, så er det bare noget man tror. Det er “bare i hovedet”. Men smerterne er smerter. De er helt reelle.

Og smerterne kan være meget voldsomme og meget langvarige. Der er mange eksempler på folk der har haft kroniske smerter i mange år eller flere årtier uden en fysisk forklaring.

Nogle af disse oplever pludselig at smerterne går væk. Det skete for 73% af de deltagere, der gennemførte PRT-behandlingen i et spændende forsøg publiceret i 2022.

Undgåelse kan forværre smerterne

Akutte smerter betyder normalt at man skal undgå det der giver smerten. Så ved kroniske smerter har man tendens til at gøre det samme. Hvis en helt bestemt bevægelse med ryggen, armen eller knæet giver smerter, holder man op med det.

Uheldigvis gør det at hjernen ikke får lært, at det ikke er bevægelsen, der giver smerten. Og når muskelvæv og led bliver brugt mindre og man måske bliver lidt skæv i kroppen, opstår der nye signaler fra kroppen som hjernen nu også risikerer at fortolke som noget alarmerende. Mere smerte bliver skabt.

En del af PRT er derfor at man i meget, meget små skridt træner sin hjerne til at opleve, at bevægelsen er ok og at smerten i sig selv ikke behøver at skabe mere frygt.

At udholde smerten kan forværre dem

Prøv at forestille dig, hvad hjernen lærer, hvis man gentagne gange udholder smerte ved at bide tænderne sammen og tvinger sig selv til at være i smerten. Hjernen lærer, at smerte er en trussel. Andre gange vil den aktivere mere smerte og mere frygt for at undgå at udsætte dig for truslen igen.

Det gælder altså om at finde en perfekt balance hvor hjernen hele tiden lærer at bevægelsen, situationen og smerten i sig selv ikke er farlig eller truende. Det er præcis det, vi arbejder med i behandlingen med PRT.

Smertebehandling med PRT er velegnet til flg symptomer

Overvej smertebehandling med PRT, hvis

 • smerterne ikke helt kan forklares med fysiske problemer
 • smerterne startede med en bevægelse, et ryk, vrid eller løft men hvor smerterne er blevet kroniske
 • smerterne er meget symmetriske i kroppen, f.eks. begge arme, begge sider
 • smerterne forværres i nogle bestemte situationer
 • smerterne forværres af nogle bestemte bevægelser
 • smerterne forværres bare du tænker på nogle bestemte situationer og bevægelser
 • smerterne forværres når du er følelsesmæssigt berørt eller stresset
Et studie viste at 73% af patienter med kroniske rygsmerter fik fjernet alle eller næsten alle smerter med Pain Reprocessing Therapy
Et studie viste at 73% af patienter med kroniske rygsmerter fik fjernet alle eller næsten alle smerter med Pain Reprocessing Therapy

Smertebehandling af kroniske rygsmerter

Omfanget af kroniske rygsmerter kan ofte ikke kun forklares med diskusprolaps eller andre fysiske symptomer. Ofte er smerterne meget værre end de fysiske problemer burde give - og andre med lignende skader har ingen smerter.

Derfor kan kroniske rygsmerter være meget velegnede til smertebehandling med PRT. Smerterne kan måske fjernes helt eller reduceres til den del der faktisk stammer fra de fysiske.

Smertebehandling af kroniske muskel- og ledsmerter

Muskel- og ledsmerter kan opleves som meget værre end de evt. skader på muskler og led der måske er til stede. Mange gange er vævet faktisk helet, men smerterne bliver ved. Hjernen har ikke “forstået” at skaden er repareret.

Mange gange er der nogle særlige bevægelser, der sætter smerterne igang. Men bevægelserne burde heller ikke kunne give denne form for smerter, de er “overflødige” og dette kan ændres med smertebehandlingen.

NB: Ved gigtsmerter kan PRT kun hjælpe med evt smerter som opstår pga hjernens alarmtilstand og overfokus på smerter. PRT hjælper altså ikke mod de smerter der kun stammer fra selve gigten.

Smertebehandling af nervesmerter

Skader i nervesystemet - enten i nerveenderne eller i signalvejen til hjernen, kan give nogle alvorlige smerter, som ofte er svære at behandle med medicin.

Er diagnosen om skader i nervesystemet opstået som en mulig forklaring på kroniske smerter eller kan lægerne rent faktisk se skaderne? Skader i nervesystemet kan bidrage med “forkerte” signaler til hjernen - men i sidste ende vil det være hjernen, der afgør om disse signaler skal fortolkes som smerte.

Smertebehandlingen med PRT vil kunne ændre på denne sidste del - det man kan kalde den “overflødige smerte”.

Smertebehandling af smerter i hud og væv

Dette kan være kroniske smerter i hud og væv - eller stamme fra nervesmerter. Det kan gøre vanvittigt ondt at tage tøj på og af eller at tage et brusebad.

Smertebehandlingen med PRT vil kunne ændre på dele af smerten, og måske fjerne smerterne helt.

Smertebehandling af migræne

Migræne kan have mange årsager men de fleste oplever at migræne forværres af nogle bestemte situationer eller af pres og stress.

Migræne kan forværres af psykologiske årsager som f.eks. perfektionisme, kontrol og overtænkning. Dette er meget velegnet til behandling med metakognitiv terapi. Mange mener fejlagtigt at de “er kontrolmennesker”, at det er en del af personligheden. Men MCT kan ændre dette.

Samtidig er migræne også drevet af frygten for smerten, frygten for hvad det betyder når migrænen starter. Dette er meget velegnet til behandling med PRT.

Smertebehandling af fibromyalgi

Fibromyalgi egner sig særligt godt til PRT, idet smerterne ikke stammer fra vævsskader men fra hjernens alarmberedskab. Fibromyalgi er netop kendetegnet ved at der er smerter mange forskellige steder i kroppen og at de opstår uden fysisk sammenhæng. Smerterne opstår altså centralt - i hjernen.

Fibromyalgi er derfor meget velegnet til behandling med PRT i kombination med psykoterapi som f.eks. metakognitiv terapi.

Forløb med kronisk smertebehandling

Et PRT forløb mod kroniske smerter er forskelligt fra klient til klient, men tager ofte 4 til 8 behandlinger over flere måneder. Du får hjemmearbejde, hvor du skal arbejde med nogle øvelser. Dette er den vigtigste del af terapien. Jeg er din guide til at styre dig igennem processen. så du undgår faldgruberne. Det handler hele tiden om at lære din hjerne at den ikke behøver skabe unødvendige smerter (reprocessering).

Vi anvender PRT (Pain Reprocessing Therapy) til smerterne, kombineret med metakognitiv terapi til tanker og følelser.

Bestil først en tid til prøvesession, så finder vi ud af om det kunne være noget for dig.

Derefter bestiller du Smertebehandling. Det er en god idé at bestille tiderne for hele forløbet fra starten så du er sikker på at få dem lagt i kalenderen.

Det er vigtigt at gå til lægen og få afklaret alle fysiske årsager til kroniske smerter inden du starter i et forløb med Pain Reprocessing Therapy mod kroniske smerter.
Det er vigtigt at gå til lægen og få afklaret alle fysiske årsager til kroniske smerter inden du starter i et forløb med Pain Reprocessing Therapy mod kroniske smerter.

Gå altid til lægen først

Du skal naturligvis kun behandle kroniske smerter, som du har fået grundigt undersøgt. Som udgangspunkt er smerter noget, der skal tages alvorligt.

Så inden du starter i evt PRT-behandling skal du afklare med læger hvilke fysiske årsager der kan være til smerterne. Som regel vil der ved kroniske smerter være noget, der kan forklares fysisk - men der vil også ofte være tvivl om det kan være årsag til hele smerten. Det er disse uafklarede kroniske smerter vi kan behandle og måske fjerne helt.

Hvis du allerede har afklaret at der er kroniske smerter som du måske endda tager smertestillende for, så er der god grund til at arbejde med PRT-behandling.


Evidens og forskning

Pain Reprocessing Therapy (PRT) er opstået efter erfaring med mindfulness og kognitiv adfærdsterapi mod kroniske smerter. Det er dog en ny og mere struktureret måde at arbejde med smerterne på, som målrettet gentræner hjernen til ikke at skabe smerte.

Det er derfor, forløbet er forholdsvist intenst.

Her er forsøget for rygpatienter, publiceret i 2022. 73% af de patienter der indledte og gennemførte PRT-behandlingen var smertefri eller næsten smertefri efter behandlingen. Dette ser man normalt ikke ved de behandlinger, der ellers er de mest effektive: mindfulness og kognitiv adfærdsterapi. Disse arbejder ud fra en idé om at man skal håndtere smerterne, ikke at man kan fjerne smerter.

Citat fra artiklen:

I alt 33 ud af 50 patienter, der randomiseres til PRT (66 %), svarende til 73 % af de 45 patienter, der indledte PRT, var smertefri eller næsten smertefri efter behandlingen, sammenlignet med 10 ud af 51 patienter (20 %) i placebogruppen og 5 ud af 50 patienter (10 %) i gruppen med sædvanlig behandling. Ved 1-årig opfølgning var virkningerne af PRT på smerter fortsat store i forhold til begge kontrolgrupper


Terapi kan hjælpe ved at give indsigt, strategier og redskaber eller give dig et andet perspektiv til at opdage det, du ikke selv kan se.