Behandling

Behandlinger mod angst med metakognitiv terapi

Checkbox GroupOption 1o 2

Læs videre

Behandling af angst med metakognitiv terapi i Aarhus

Få hjælp mod angst med metakognitiv terapi Angst er en lidelse der ses i mange sammenhænge. Alt lige fra meget stærk angst som giver panikanfald til en kraftig angst-følelse af at man skal “slippe væk” til mindre nervøsitet og ubehag. Angst kan være meget specifik og vise sig som enkelt-fobier eller optræde i mange forskellige sammenhænge, som f.eks. social angst. Også OCD og PTSD er eksempler på angst. Angst kan bla behandles med metakognitiv terapi som hjælper med at ændre på de uhensigtsmæssige tankemønstre der skaber og vedligeholder angsten.

Læs videre

Behandling af stress med metakognitiv terapi i Aarhus

Få hjælp mod stress med metakognitiv terapi Stress kan opstå, når krop og sind overbelastes i en længere periode. Det går ud over søvn, humør og energi og giver forskellige symptomer i kroppen som f.eks. trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær, uro og koncentrations- og hukommelsesproblemer. Stress behandles effektivt med metakognitiv terapi. Man arbejder på at ændre på den onde cirkel af tankeprocesser der i første omgang forårsagede stress. Hvad er stress? Det er ikke en diagnose at få stress eller have stress.

Læs videre

Behandling af depression med metakognitiv terapi

Få hjælp mod depression med metakognitiv terapi Depression opstår ud af gentagne negative tanker der tipper balancen og får overtaget. Tankerne skaber negative følelser som virker selvforstærkende. Det kan føles som en negativ spiral ned i mørke hvor der ikke er en vej ud. Metakognitiv terapi er effektivt mod depression idet det tager fat ved problemets rod. Ved at hjælpe til at reducere mængden af de negative tanker genoprettes balancen så der igen bliver plads til det positive.

Læs videre

Social angst behandles med metakognitiv terapi

Social angst er meget hæmmende fordi man kan opleve angst sammen med andre mennesker. Social angst kan behandles effektivt med metakognitiv terapi. Hvad er social angst? Social angst eller social fobi er angst som kommer når man er i sociale situationer. Dvs det kan være alle steder hvor der er andre mennesker. Nogle har det når der er mange mennesker, nogle når det er ukendte mennesker, andre kan få social angst selvom det er få mennesker man kender godt.

Læs videre

Kroniske smerter fjernes med Pain Reprocessing Therapy

Pain Reprocessing Therapy (PRT) er en metode til at gentræning af hjernens måde at opfatte kroppens signaler, så de ikke længere opleves som en trussel som skal give smerte. I PRT anvendes såkaldt somatisk sporing (eng Somatic Tracking) som er mentale øvelser i at træne hjernen til at opfatte kroppens signaler anderledes, så smerterne mindskes og til sidst ophører helt. Endnu er PRT meget nyt, så der er kun få forskningsresulater, men PRT er manualiseret og evidensbaseret.

Læs videre

Lavt selvværd - dårligt selvværd og metakognitiv terapi

Mange mennesker føler at de har lavt selvværd eller dårligt selvværd. De føler ikke de har fortjent kærlighed, venlighed, glæde eller lykke. Lavt selvværd og dårligt selvværd Når man har lavt selvværd eller dårligt selvværd så giver det ofte ubehagelige følelser. F.eks. tristhed og modløshed. Det kan tage ens energi og motivation. Måske forsøger man at komme væk fra de ubehagelige følelser uden held. Tankerne bag lavt selvværd Bag de mange ubehagelige følelser ligger som regel negative tanker.

Læs videre

Metakognitiv gruppeterapi

Med et metakognitivt gruppeforløb er man i gruppeterapi og lærer hvordan man kan anvende de metakognitive principper på sine egne personlige problemer. Uanset om man kommer pga stress, angst eller depression kan vi arbejde med tanker og tankemønstre og med håndtering af følelser på den metakognitive måde.

Læs videre